Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ A TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KORÁBBI INTÉZKEDÉSEIBEN NEM RÉSZESÜLT, GÁZ-VAGY TÁVHŐ-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSSEL NEM RENDELKEZŐ HÁZTARTÁSOK RÉSZÉRE
 
Tisztelt Fegyverneki Lakosok!
 
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek. Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be – az ott lakó személyek, családok számától függetlenül- az érintett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. A határidő lejártát követően semmilyen indokkal nem igényelhető a támogatás!
Ebben a támogatási formában:
háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
Nem felel meg ezen támogatási formában biztosított feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült , azaz a 12 ezer forint támogatást a gázszámláján jóváírták. Erre a rendelkezésre különösen azon személyek figyelmét hívjuk fel, akik bár rendelkeznek gáz bekötéssel, de az ingatlanuk fűtését más fűtőanyaggal oldják meg. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Az igénybejelentő nyomtatványon jelölni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
A Korm. határozat szerint a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb költségeket./szállítás, darabolás/ 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a benyújtott igényeket ellenőrzi. A jogosulatlanul benyújtott igények alapján támogatás nem adható!
Igénylőlap személyesen a Fegyverneki családsegítő szolgálatnál kérhető (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.) vagy Fegyvernek Város Önkormányzata honlapjáról letölthető erre a linkre kattintva
A jogosultak a kitöltött, aláírt igénylőlapot 2018. október 15-ig nyújthatják be a Fegyverneki  családsegítő szolgálatnál ügyfélfogadási időben (Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 173.) vagy postai úton feladhatják azt.
 
Fegyvernek Város Önkormányzata