Vizijárművek bérelhetők a Városnapon

 

Vízi jármű kölcsönzési szabályzat

Bérlésre vonatkozó szabályok
 1. A vízi járművet(Kajak, kenu, vízibicikli)  bérlők csak a szerződésben megadott helyen a Holt-Tisza 1-es holtág  területén használhatják az adott hely mindenkori szabályainak megfelelően. A hajózás és vízirendészet szabályainak betartása mindenki számára kötelező.
 2. A bérbeadó által átadott alábbi tudnivalókat tanulmányozzák, elsajátítják a biztonságos kezelést, és azt a többi utastól is megkövetelik.
 3. A vízi jármű kölcsönzés díja: 500 Ft/1 óra.
 4. A kölcsönzési idő a Bérbeadó és a Bérlő által a Bérlési naplóba közösen bejegyzett időtől számít.
 5. Ha a Bérlő a kölcsönzési időt több mint 10 perccel túllépi, és a kölcsönzési idő meghosszabbítására a kölcsönzési idő alatt nem történt a felek között megállapodás, akkor a Bérbeadó pótdíjat jogosult kiszabni.
 6. Késedelmes visszaszállítás esetén a késéssel időarányos bérleti díj kerül feszámításra. Ezt az összeget és a Bérlők hibájából okozott, kár összegével egyetemlegesen a Bérbeadó a kaució összegéből vonja le.
 7. Felek abban az esetben, ha jogvita alakulna ki jelen Bérleti Szerződést illetően, jogorvoslatért a területileg illetékes Bíróságra fordulhatnak.
Vízi jármű használatára vonatkozó szabályok:
 1. A csónak használata során a vezető vállal a vízi jármű és a benne ülők személyi épségéért felelősséget.
 2. A vízi jármű megengedett legnagyobb utaslétszáma 4 fő. 10 éves kor alatti gyermek esetében 2 gyermek egy felnőttnek számít, de ez legfeljebb a megengedett legnagyobb utaslétszám 25%-ára alkalmazható. Tehát ez esetben is csak maximum 5 fő a vízi jármű befogadóképessége.
 3. Ha több személy van a vízi járműben, akkor a jármű vezetőjének az a személy minősül, aki kibérelte a vízi járművet, és 18. életévét betöltötte. betöltött vezetőt kell kijelölni.
 4. A vízi járművet nem bérelheti ki olyan személy, aki alkohol vagy egyéb tudatmódosító szerek hatása alatt áll, valamint a bérlés alatt sem fogyaszthat szeszes italt és egyéb tudatmódosító szereket.
 5. Bérlők tudomásul veszik, hogy a vízi jármű  hobbi és szabadidős célt szolgál, versenyezni és más vízi járművet vontatni tilos!
 6. Bérlőket a nem rendeltetés szerinti használat miatt keletkezett károkért anyagi felelősség terheli.
 7. A bérleti idő alatt a Bérlők bármilyen vízi járművet  vagy személlyel történt eseményről azonnal kötelesek tájékoztatást adni Bérbeadónak.
 8. A hajó vezetője köteles gondoskodni a hajó egyenletes terheléséről. Ha ettől eltérés szükséges, akkor azt csak akkor engedélyezheti, ha meggyőződött arról, hogy az egyenlőtlen terhelés a hajózás biztonságát nem fenyegeti.
Biztonsági előírások:
 1. A vízi járműben tartózkodó minden  személy számára kötelező a mentőmellény viselése.
 2. A vízi járművet kizárólag 18 év feletti, úszni tudó személy veheti bérbe.
 3. A vízi járműben ügyeljen a kötelező felszerelés meglétére!
 4. Mindig tartsa be a környezetvédelmi, valamint a biztonságos üzemeltetési szabályokat.
 5. A Holt-Tisza 1-es ág  és környéke természetvédelmi terület, így a szemét lerakása vagy a víz és a környezet bármely jellegű szennyezése szigorúan tilos.
 6. A vízi járműben a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
 7. A vízi járműből kiugrani, és azt rögzítetlenül elhagyni tilos!
 8. A vízi járművet  horgászati célra felhasználni tilos!
 9. A vízi járműből  indulás előtt - és szükség esetén menetben is - el kell távolítani a stabilitását és úszóképességét befolyásoló mennyiségű vizet.
 10. A vízi járművekben felállni szigorúan tilos!!!
Kellemes időtöltést kívánunk!
 
Fegyvernek Város Önkormányzata
 

ÁRJEGYZÉK

 
Fegyvernek Város Önkormányzata által végzett vízi járművek (kajak, kenu, vízibicikli, csónak) kölcsönzési szolgáltatás díjtételéről. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
Szolgáltatás díjtételei: 
 
Kenu
 • felnőtt: 500,- Ft/fő/30 perc
 • gyermek (14-18 év között): 250,- Ft/fő/30 perc
 • gyermek (14 év alatt): ingyenes
 
Kajak
 • felnőtt: 500,- Ft/fő/30 perc
 
Vízibicikli
 • felnőtt: 500,- Ft/fő/30 perc
 • gyermek (14-18 év között): 250,- Ft/fő/30 perc
 • gyermek (14 év alatt): ingyenes
 
Csónak
 • felnőtt: 500,- Ft/fő/30 perc
 • gyermek (14-18 év között): 250,- Ft/fő/30 perc
 • gyermek (14 év alatt): ingyenes
 
 
Ezen árjegyzék 2018. augusztus 1-től érvényes.
 
Fegyvernek, 2018. augusztus 01.
 
Tatár László
polgármester