Fenntartható közlekedésfejlesztés

Kedvezményezett neve: Fegyvernek Város Önkormányzata

Projekt címe: Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében

Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022

Szerződött támogatás összege: 340.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.

Forrás: ERFA

A projekt tartalmának bemutatása:

A közlekedésfejlesztést célzó beruházás konzorciumi formában megy végbe. Fegyvernek, mint projektgazda mellett 8 település együttműködése és fejlesztése valósul meg a projektben: Kétpó, Kuncsorba, Kunhegyes, Nagyiván, Örményes, Tiszaigar, Tiszaszentimre és Tomajmonostora. Ezzel 4 járás együttes fejlesztése valósul meg, a településeken a lakókat és az átutazókat is egy rendezett, egységes kép fogadja. Mindez párosításra kerül forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági beavatkozásokkal, amely eredményeképpen mind a közösségi közlekedés, mind a településeken belüli közlekedés biztonságosabbá, kényelmesebbé és hosszú távon fenntarthatóvá válik.

A projekt keretében az alábbi infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg:

Fegyvernek:

A 3216. jelű út szelvényei szerint visszafelé haladva a 4. számú főút irányába elsőként a Béke utcánál 2 db autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény építése a meglévő öblök és felépítmények bontásával, valamint kerékpártároló építése. A városközpontban a piacnál 2 db autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény, az orvosi rendelőnél pedig 2 db autóbuszmegálló öböl és 1 db felépítmény építése a meglévő öblök és felépítmények bontásával, valamint kerékpártárolók építése. A város központi részén további 19 db (három csoportban elhelyezett) közúttal párhuzamos vagy arra merőleges személygépkocsi parkoló építése térkő burkolattal. A Móra Ferenc Általános Iskolánál 2 db autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény építése a meglévő öböl és 2 db felépítmény bontásával, valamint kerékpártároló építésével együtt. A 3216 jelű út mindkét oldalán a 0+255 és a 4+080 km szelvények között kerékpársáv felfestése és kerékpáros táblák elhelyezése. A 4. számú főút 128-as km szelvényében található buszmegálló pár megszüntetése, áthelyezése a 3216. számú út 0+200-as km szelvényében épülő buszfordulóba. A 4. számú főút 126 és 127-es km szelvényeiben található buszmegállópárok felépítményeinek cseréje.

Kétpó:

Október 6. u. 1-3 sz. előtt a 4632 sz. közút 3+744 és 3+780 km szelvényei között a meglévő, jobboldali folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésre, új, korszerű váróhelyiséggel. A bal oldalon marad a folyópályás buszmegálló A Kossuth L. u. 10-12 előtt a 4632 sz. közút 3+273 és 3+329 km szelvényei között meglévő, baloldali folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésre. A jobboldalon marad a folyópályás buszmegálló. A Felszabadulás úton 1 db forgalomlassító fekvőrendőr építése. A Kétpó belterület 170 hrsz-on (Kultúrház) és a Kétpó belterület 199 hrsz-on (Almásy tér) kerékpártárolók kialakítása alépítménnyel és felépítménnyel együtt.

Kuncsorba:

Dózsa György u. 39-41. előtt a 4204. számú közút 5+050 és 5+109 km szelvényei között a meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésreúj, korszerű váróhelyiséggel.A szelvényezés szerinti jobb oldalon 1 db mozgáskorlátozottak részére kijelölt és 2 db normál parkolásra kijelölt parkolóhely, valamint kerékpártároló épül. A Dózsa György. u. jobb oldal, 66. sz. előtt a 4204. számú közút 6+130 és 6+186 km szelvényei között meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésre. A József Attila u. – Dózsa György u. csomópontjában új, szilárd burkolatú parkoló kerül kialakításra, melyen 6 db gépjármű tud várakozni.

Kunhegyes:

A 3221. jelű út 0+844 és 0+903 km szelvényei között a meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésre. Mindkét buszöböl esetében új, korszerű várós helyiség kerül kialakításra. A 3217. jelű út 1+288 és 1+375 km szelvényei között a meglévő 2 db autóbuszöböl felújításra kerül és új korszerű, modern buszváró helyiségek kerülnek kialakításra.

Nagyiván:

A 3402. jelű út 9+755 – 9+854 km szelvények között a meglévő állami közút burkolata mellett 1 buszöböl pár kerül elhelyezésre egy darab buszváró helyiséggel, amely a szelvényezés szerinti bal oldalon kap helyet. A Polgármesteri Hivatal előtt 5 db normál, az épülő orvosi rendelő előtt 1 db mozgáskorlátozott és 3 db normál, a meglévő óvoda előtt 1 db mozgáskorlátozott és 2 db normál, a Polgármesteri Hivatal udvarán pedig 4 db normál parkoló kerül kialakításra. A 3402. jelű út10+008 – 10+057 km szelvények közötti szakaszon 1 db mozgáskorlátozott és 5 db normál parkoló kerül kialakításra.

Örményes:

A Felszabadulás utcában a meglévő beton burkolatú váróhelyiség a felépítménnyel együtt elbontásra kerül, és helyette új felépítményű váróhelyiség épül. A megépítendő buszperon és a meglévő járdaközött a járdakapcsolat szintén elkészül. A Felszabadulás utcában a Polgármesteri Hivatal előtt 2 db normál személygépjármű parkoló kerül kialakításra. A Szent István utca – Akácfa utca – Hársfa utca területén 2 db személygépkocsi parkoló és egy kerékpártároló épül alépítménnyel és felépítménnyel. A 4204. jelű út 12+205 és 12+261 szelvényei között a Kő u. 11. előtt autóbuszöböl építése. A meglévő beton burkolatú váróhelyiség a felépítménnyel együtt elbontásra kerül és helyette új felépítményű váróhelyiség épül. A megépítendő buszperon és a meglévő járda között a járdakapcsolat szintén elkészül.

Tiszaigar:

Dózsa György úton új, szabvány méretűbuszöböl, szabványos méretű buszperon valamint váró helyiség épül. A kijelölt gyalogátkelőhely építése a 34. sz. főúton a 9+094 km szelvényben épül. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a főút mindkét oldalán a járdát meg kell építeni a gyalogátkelőhely, országos közút burkolatának széléig. Az építendő járdaközvetlenül csatlakozik a szelvényezés szerinti jobb oldalon található meglévő járdához.

Tiszaszentimre:

A 22/1 és a 22/2 hrsz-úterületen 18 db személygépjármű és 1 db busz parkoló épül. A 23 hrsz-ú Sport út vagyis a 3217 jelű út 16+756 km szelvényében gyalogos átkelőhely létesül. A 633/4 hrsz-ú területen egy új kerékpártároló épül.

Tomajmonostora:

A Széchenyi u. 42-45 sz. előtt a 3217. sz. közút 9+062 km szelvényében gyalogátkelőhely építése. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a Széchenyi út páratlan számozású oldalán a járdát meg kell építeni a gyalogátkelőhely, országos közút burkolatának széléig. A Széchenyi út 61/a szám előtt a 3217. számú közút 8+848 km szelvényben az óvoda előtt gyalogátkelő építése. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a Széchenyi út és a Petőfi út mindkét oldalán a járdát meg kell építeni a gyalogátkelőhely, országos közút valamint az önkormányzati tulajdonú útburkolatának széléig. A Széchenyi úton a 3217. sz. közút 8+846 és 8+827 km szelvényei között új, szilárd burkolatú parkolókerül kialakításra, melyen 2 db gépjármű tud várakozni. 1 db kerékpártároló.

A projekt keretében szemléletformáló események megtartására is sor kerül:

  • RoadShow elem BringaAkadémia ügyességi és közlekedésbiztonsági pálya: Mobil bringapálya jelzőtáblákkal, jelzőlámpákkal és bólyákkal. A pálya működtetéséhez szükséges gyermek és felnőtt kerékpárok, fejvédők és gyakorlott animátorok biztosítottak.
  • Interaktív kerékpáros KRESZ órák: A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a kerékpárosokat érintő legfontosabb KRESZ szabályokkal.
  • Bringa párbaj: A párbajban részt vevő gyerekek kiélhetik versenyzési vágyukat: a BringaPárbaj két, állványokra helyezett bringán folyik, a versenyzőik így virtuálisan, mégis hatalmas küzdelemben tesznek meg 200 méternyi távolságot.
  • Bebiciklizés:A program célja, hogy adott kiinduló és célhelyszín között megtaláljuk a lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb útvonalat. Azt a helyi bringásokkal közösen bejárjuk, felhívva a figyelmet a kritikus helyekre, veszélyekre. A részt vevők térképet és közlekedésbiztonsági ajándékot kapnak.

A szemléletformálás további eszközeként egyedi, projektre szabott kerékpáros közlekedésbizonsági kiadvány, valamint a kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályokat is tartalmazó  tájékoztató szóróanyag elkészítésére is sor kerül.