Zöld Város kialakítása Fegyverneken

Fegyvernek Város Önkormányzata 100.000.000 Ft-ot nyert a „Zöld város kialakítása Fegyverneken” című, TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 azonosító számú pályázaton, melynek keretében a kijelölt akcióterületen belül a város zöldfelületeinek növelése, megújítása, aktív rekreációs terek kialakítása, valamint gazdaságfejlesztési és közösségi céllal alulhasznosított ingatlanok energia-hatékony üzemeltetést biztosító hasznosítási lehetőségeinek megteremtése kerül megvalósítása . A projekt célja ezen felül a helyi társadalom környezettudatosságának és integrált szemléletének erősítése.
 
A projekt keretében városi aktív rekreációs terület kerül kialakításra a Hársfa, valamint a Szent Erzsébet úton, továbbá a növényfelület és biodiverzitása mövelése, a növényállomány reksontrukciója történik a Szent Erzsébet út mentén. A beruházás során a Szent Erzsébet út 161/a. szám alatti alulhasznosított épület megújítására és adottságainak megfelelően kereskedelmi és szolgáltató terek kialakítására is sor kerül. A helyi igényeknek megfelelően a Szent Erzsébet út 171. sz. alatt húsbolt kialakítására, a jelenleg használaton kívüli, Szent Erzsébet út 123. sz alatt található ingatlanon nonprofit szolgáltató ház kerül kialakításra, mely közösségi célra kerül hasznosításra. Az ingatlan fejlesztések során energiahatékny  működést biztosító megoldások kerülnek megvalósításra. Kiegészítő tevékenységként parkolók kialakítására, a térfigyelő rendszer bővítésére is sor kerül.
 
A projekt keretében az alábbi új szolgáltatások, funkció válnak elérhetővé:
  • Játszótér (Hársfa út)
  • Felnőtt játszótér (régi buszforduló)
  • Fásítás (Szent Erzsébet út)
  • Húsbolt (Szent Erzsébet út 171.)
  • Nonprofit szolgáltató ház (Szent Erzsébet út 123.)
  • Kereskedelmi és szolgáltató terek (Szent Erzsébet út 161.)
  • Pakolók
  • Térfigyelő kamerarendszer bővítése
A fejlesztések által javul az akcióterület funkcióellátottsága, bővül az elérhető szolgáltatások köre, javul a szolgáltatások minősége, a megújított zöldterületek révén a lakosság életminősége.
 
Kedvezményezett neve: Fegyvernek Város Önkormányzata
Projekt címe: Zöld város kialakítása Fegyverneken
Szerződött támogatás összege: 100.000.000 Ft
Támogatás mértéke:  100 %
Támogatás összege: 100.000.000 Ft
 
Projekt megvalósítása: 2017.06.05-2021.01.15.
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006
 
Forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap