Közintézmények energetikai fejlesztése Fegyverneken

Fegyvernek Város Önkormányzata 168.800.998 Ft-ot nyert a „Közintézmények Energetikai Fejlesztése Fegyvernek Városban” című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 azonosító számú pályázaton, melynek keretében önkormányzati intézmények, a Polgármesteri hivatal, a Központi óvoda, valamint a Könyvtár épülete kerülnek fejlesztésre. A projekt megvalósulása jelentős költségmegtakarítást eredményez az önkormányzat számára, valamint jelentős mértékben nő az energia-megtakarítás is.
 
Fegyvernek Város Önkormányzata fontos küldetésének tartja a környezettudatos, energia-hatékony intézményfenntartást. Ennek érdekében számos beruházást hajtott már végre és szándékozik megvalósítani a jövőben is. Az Önkormányzat tulajdonában több olyan közintézmény áll jelenleg, amelyek fenntartása, üzemeltetése és rendeltetésszerű karbantartása nagy anyagi terhet ró az Önkormányzatra, technológiája elavult. 
Jelen projekt keretében 3 épület fejlesztésére kerül sor: a Polgármesteri hivatal (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), a Központi óvoda (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.), valamint a Könyvtár (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 146.). Ezen épületek 50-100 éves múlttal rendelkeznek, így energiahatékonysági megújításuk indokolt. Mindhárom épület esetében megtörténik a homlokzat és a zárófödémek hőszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje. A Polgármesteri hivatalra és az Óvodára napelemes rendszer is telepítésre kerül, továbbá az Óvoda és a Könyvtár épületek projektarányos akadálymentesítése is megvalósul.
A fejlesztés eredményeként jelentős energia- és költségmegtakarítás valósul meg: a primer energia-megtakarítás 305,1 MWh, azaz 1.099 GJ. A jelenlegi, évi átlagos 5.763 eFt-os földgázra és villamos energiára fordított költségek a fejlesztés eredményeként jelentős mértékben, 503 eFt-ra csökkennek. A megújuló energiafelhasználás 23,18 MWh-val, azaz 83,4 GJ-lal növekszik. A projekt 2017. október és 2019. október 15. között valósul meg.
A beruházás szemléletformáló hatásaként említhető, hogy a napelemes rendszeralkamazásokkal egy ingatlan energiaigénye jelentős mértékben csökkenthető, amely a település lakosságának példaként is szolgálhat, ösztönözve őket a környezet- és energia-hatékony berendezések saját otthonaikba való beépítésére.
 
Kedvezményezett neve: Fegyvernek Város Önkormányzata
Projekt címe: Közintézmények Energetikai Fejlesztése Fegyvernek Városban
Szerződött támogatás összege: 168.800.998 Ft
Támogatás mértéke:  100 %
Támogatás összege: 168.800.998 Ft
 
Projekt megvalósítása: 2017.10.30 - 2019.10.15
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
 
Forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap