TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005

Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz - gazdálkodás céljainak figyelembe vételével Fegyverneken.

  1. Eljárási dokumentum
  2. Árazatlan költségvetés
  3. Műszaki dokumentáció, tervek
  4. Engedélyek
  5. Eljárásba bevont gazdasági szereplők
  6. Bontási jegyzőkönyv
  7. Hiánypótlási felhívás 
  8. Összegzés az az ajánlatok elbírálásáról
  9. Szerződés