Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat - 2018.

Fegyvernek Város Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírta 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázat beadáshoz a pályázó tanuló/hallgató részéről regisztráció szükséges a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer).
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel és a honlapról kinyomtatott és kitöltött mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázatot a Fegyverneken lakóhellyel rendelkezők a polgármesteri hivatal 5. sz. irodájában nyújthatják be. Telefonon az 56/556-021-es számon lehet érdeklődni.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2017. november 7. (kedd) 1600 óra.
A Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. pályázati felhívással kapcsolatos részletes és további információ letölthető a www.emet.gov.hu   internetes oldalról. 
 
Polgármesteri Hivatal