Tájékoztató a fakivágás szabályairól

Az elmúlt időszakban több esetben okozott problémát városunkban a fakivágás szabályainak nem megfelelő ismerete. Ezért a jövőbeni problémák elkerülése érdekében tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fás szárú növényeket közterületen kizárólag jegyzői engedéllyel lehet kivágni. A közterületen lévő fás szárú növények minden esetben az Önkormányzat tulajdonát képezik, függetlenül attól, azokat ki ültette! 
A közterületen lévő fa kivágásának engedélyezése iránt kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. A kérelem nyomtatványhoz 3.000.-Ft összegű illetékbélyeget kell csatolni. Az ügyintézési határidő 21 nap (általános ügyintézési határidő), azonban a település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetében 45 nap.
(Az eljárással kapcsolatosan bővebb információt, valamint kérelem nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak vagy honlapunkról letölthetik.)
 
 
A kérelem benyújtását követően a minden esetben meggyőződünk a kérelem indokoltságáról, és ezt követően kerül sor a fakivágás engedélyezésére vagy megtiltására. A fakivágási engedély megadása esetén a határozatban a kivágott fa pótlásáról is rendelkezünk.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy aki fás szárú növényt jogellenesen kivág, a kivágott fa értékétől függően szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül.  
 
A fás szárú növények védelme mindannyiunk közös érdeke. Ezért kérjük, hogy környezetünk védelme, valamint az engedély nélküli fakivágások, esetleges feljelentések, bírságolások elkerülése érdekében szíveskedjenek a tájékoztatásban foglaltak megtartására fokozott figyelmet fordítani.
 
Fegyvernek Város Önkormányzata