Szennyvízdíj csökkenés

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2016. december 15-én kelt 2016/318-10 számú határozata alapján, Fegyverneken a szennyvízelvezetés díja 265,5 Ft. + Áfá-ra / 337 Ft.- ra / csökkent. 
 
A határozat rendelkezése szerint a csökkentett díj visszamenőleges érvényesítésének kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint 2016. augusztus 31. A visszamenőleges elszámolás lehetőségéről az önkormányzat további tárgyalást folytat a szolgáltatóval.    
 
-Önkormányzat-