Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján Fegyvernek Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő/ törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A téli szünet időtartamára az önkormányzat által biztosított főétkeztetések az alábbi munkanapokon (7 nap) vehetők igénybe:    
2016. december 22.
2016. december 23. 
2016. december 27. 
2016. december 28.
2016. december 29.
2016. december 30.
2017. január 2.
 
Amennyiben nem kívánja igénybe venni az étkeztetést, kérjük személyesen jelezze azt a Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában 2016. december 15-ig.
Az egyszeri meleg étkezést a szülő vagy törvényes képviselő által ételhordóban viheti el. Akadályozó ok (pl.: betegség) esetén az ételt nagykorú személy csak meghatalmazással veheti át.
Az átvétel helyszínei a szülő/képviselő által korábban kitöltött nyilatkozatok alapján, a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal által levélben kiküldött tájékoztatóban lettek megjelölve.
 
Fegyvernek, 2016. december 12.