Csatlakozás szennyvízcsatorna rendszerhez

Tisztelt Fegyverneki Lakosok!
 
Ezúton szeretnénk ÚJRA felhívni az ingatlantulajdonosok, figyelmét arra, hogy aki rácsatlakozott a csatornarendszerre bejelentési kötelezettsége van a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. felé, hogy munkatársaik át tudják venni JEGYZŐKÖNYVVEL a csatornarákötéseket! 
Azon ingatlan tulajdonosok, akik hitelt érdemlően nem tudják igazolni, hogy rácsatlakoztak a hálózatra talajterhelési díj fizetésére kötelesek. A talajterhelési díj mértéke: 1800,-Ft/m3.
 
A díj megállapítása a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. adatszolgáltatása alapján történik 2017 tavaszán.
 
Kérjük Önöket amennyiben még nem jelentették a szolgáltató felé, hogy rákötöttek a csatornahálózatra azt mielőbb tegyék meg!
 
-Fegyvernek Város Önkormányzata-