Ösztöndíj pályázat

Felhívás tanulmányi ösztöndíj pályázatra!
(Fegyvernek nappali tagozatos tanulóinak)
 
A Fegyvernek Művelt Ifjúságért Alapítvány pályázatot hirdet. A pályázat célja a kiváló teljesítményű tanulók teljesítményének elismerése, teljesítményük fokozása.
 
A Pályázat kategóriái:

„A” kategória: egyszeri  támogatás tanulmányi eredményre tekintettel

 
1. Felsőfokú intézményben tanuló diákok pályázhatnak támogatásra, akinek a tanulmányi átlaguk elérte 2015/2016-os tanévben a 4.5 átlagot.
2. Gimnáziumban, szakközépiskolában tanulók pályázhatnak, akinek tanulmányi eredménye 2015/2016-os tanévben elérte a 4.7-es átlagot és idegen nyelvi eredménye 4-es, 5-os.
3. A 2015/2016-os tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt elért általános iskola 8. osztályt végzett tanulói.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 31.
A pályázathoz csatolni kell a tanuló:
  • iskolai bizonyítványának másolatát
  • elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím), saját, illetve szülője bankszámlaszámát
 
A pályázatot postai úton ajánlva, vagy személyes lehet eljuttatni Daku Mihályné Fegyvernek, Marx Károly út 2/A. sz. alatti lakos kuratóriumi tag részére.
A támogatás odaítéléséről  és összegéről az alapítvány kuratóriuma dönt. A nyertes pályázók 2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak. 

„B” kategória: Egyszeri tanulmányi támogatás kiemelkedő teljesítményért

 
1. Jutalom kimagasló eredmény eléréséért: Egyszeri juttatásban részesül azon tanuló, aki miniszteri jegyzék alapján szervezett megyei tanulmányi versenyen 1. helyezést ért el, vagy országos verseny I. II. vagy III. helyezettje volt a 2015/2016-os tanévben. A pályázathoz az eredményt igazoló okirat másolatát szükséges mellékelni.
 
2. Idegen nyelvi tanulmányok és vizsgák: Jutalom felsőfokú nyelvvizsga megszerzéséért. Támogatásban részesülhet az a tanuló, aki felsőfokú nyelvvizsgát tett 2015/2016-os tanévben. A pályázathoz az eredményt igazoló okirat másolatát szükséges mellékelni.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.  július 31.
A pályázatot postai úton ajánlva, vagy személyes lehet eljuttatni Daku Mihályné Fegyvernek, Marx Károly út 2/A. sz. alatti lakos kuratóriumi tag részére.
 
A támogatás odaítéléséről  és összegéről az alapítvány kuratóriuma dönt. A nyertes pályázók 2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak. 
Mindkét kategóriában a pályázók szigorúan vegyék figyelembe a pályázati kiírás feltételeit.
 
 
Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány Kuratóriuma