Katasztrófavédelmi tájékoztató

Tisztelt Állampolgárok!
A katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a jól működő, széleskörű társadalmi alapokon nyugvó
polgári védelem. Ahogy az elnevezés is tükrözi, a polgárok szerveződésével, együttműködésével létrejövő,
a polgárok védelmére hivatott rendszerről van szó, mely elsősorban különböző katasztrófák,
veszélyhelyzetek esetén képes segítséget nyújtani olyan esetekben, amikor az esemény kezelésére rendelt
szervezetek (például tűzoltóság, rendőrség, mentőszolgálat) kapacitásai önmagukban már nem elegendők
Erre adott esetben egy elhúzódó, komoly árvízi helyzet is példa lehet, hiszen egy ilyen védekezés egyrészt
időben is elnyúlik – a beavatkozókat pihentetni kell, a védekezést azonban nem lehet felfüggeszteni –
másrészt szükségessé válhat olyan kapacitások igénybe vétele, melyekkel a hivatásos szervek nem, vagy
csak korlátozott mértékben rendelkeznek.
A katasztrófavédelem polgári védelmi szakterületének alappillére az úgynevezett polgári védelmi
szervezetek rendszere. Ez a rendszer munkahelyi, települési, területi illetékességű egységekből
(infokommunikációs, logisztikai, egészségügyi, illetve lakosságvédelmi egységek) áll, az adott település,
terület veszélyeztetettségének figyelembe vételével.
Az egységek állománya az utóbbi évtizedekben kijelölés alapján került feltöltésre, a megújult
katasztrófavédelmi szabályzórendszer - 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról - azonban lehetőséget ad önkéntes polgári védelmi szervezetek
létrehozására is.
Ily módon léteznek ún. köteles, illetve önkéntes polgári védelmi szervezetek. Jász-Nagykun-Szolnok
megyében a köteles polgári védelmi szervezetek állománya több ezer főt tesz ki, de az önkéntesek száma is
dinamikusan növekszik. A megyében a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén működik a
legtöbb önkéntes mentőcsoport - szám szerint 14 db. A terület ár- és belvízi, valamint ipari
veszélyeztetettségének mértéke indokolttá teszi, hogy valamennyi település rendelkezzen önkéntes
mentőcsoporttal.
Önkénteseink olyan emberek, akik vállalják, hogy szabadidejükből áldoznak a köz javára, illetve felajánlják
erejüket és tudásukat embertársaik védelme érdekében. Az önkéntesek egy részére fizikai munkában tudunk
számítani, más részük pedig speciális szakértelmével járul hozzá a katasztrófák hatásai elleni védekezéshez
(például orvos, építész, vagy éppen búvár).
Célunk, hogy a polgári védelmi szervezetek minél nagyobb része álljon önkéntesekből, hiszen az az ember
képes legtöbbet tenni, aki saját akaratából cselekszik, magától dönt úgy, hogy a közösség érdekében -
szükség esetén - plusz feladatokat vállal. Egy települést ért káreseményre az adott helyszínen élők tudnak a
leggyorsabban reagálni, és ők ismerik lakókörnyezetüket a legjobban.
Közhely, de egy rohanó világban élünk, melyben lassan magunkra sincs türelmünk, örülünk, ha szűk
családunkról gondoskodhatunk, mégis valamennyien tudjuk, hogy vannak dolgok, melyek bármelyikünkből
nagybetűs EMBERT varázsolhatnak: a tenni akarás, a másokért vállalt áldozat.
Az önkéntes mentőcsoportokkal a hivatásos erők létszáma gyorsan megtöbbszörözhető, a károk minél
gyorsabb felszámolása érdekében. Ezért kérjük a lakosokat, hogy csatlakozzanak hozzánk, legyenek tagjai
egy olyan csapatnak, melyben mindenki egy céllal dolgozik: önzetlenül segíteni a bajban!
A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség elérhetőségei:
5000 Szolnok, József Attila út 14.
Telefon: 56/510-165 Fax: 56/420-114