Szelektív hulladékgyűjtés

Tisztelt Ügyfelünk!
 
Tájékoztatjuk, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 számú projekt keretein belül a Szolnok Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére kerül sor, mely összesen 24 települést érint, köztük Fegyvernek Várost. 
A projekt konkrét célja a környezetterhelés csökkentése a hazai jogszabályok és az uniós irányelvek figyelembevételével. 
A megvalósítás egyrészt házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztésével, kiépítésével, az ehhez szükséges eszközök - többek között 120 literes és 1100 literes edényzet, valamint begyűjtő járművek– beszerzésével valósul meg. Továbbá a kommunális hulladék hatékonyabb kezeléséhez alkalmas eszközök is beszerzésre kerülnek.
A „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtési rendszer többek között a sárga fedelű 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edények kiosztásával valósul meg.
A „házhoz menő” gyűjtés során külön a sárga fedelű 120 literes edényben gyűjthetők a tiszta, szennyeződésmentes csomagolási hulladékok (műanyag, papír, italos karton, fém csomagolási hulladékok). 
 
Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtése továbbra is a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás részét képezi, és a szolgáltatás díját a hulladékszállítási díj tartalmazza.
 
Az edények lakossághoz történő eljuttatásáról, a szolgáltatás beindításáról későbbiekben nyújtunk tájékoztatást a www.fegyverenek.hu és Fegyvernek Város hivatalos facebook oldalán! 
 
-NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.-