Ebösszeírás

Tisztelt Eb-tulajdonosok!
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal köteles eb összeírást végeznie. Az ebösszeírás a településen tartott ebek nyilvántartásba vétele, valamint eb-rendészeti feladatainak hatékony ellátása céljából történik.
 
A mellékelt „Ebösszeíró adatlap” kitöltése önbevallásos módszerrel történik. Az adatlap letölthető formában a cikk végén található, valamint személyesen beszerezhető a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény székhelyén (Szent Erzsébet út 175., Iványi János ügyintézőt keressék).
 
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján! A nyilvántartásba vétel minden ebre vonatkozik kortól függetlenül!
A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
  • postai úton a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. címre
  • személyesen a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény székhelyén
  • faxon az 556-013-as telefonszámon
  • e-mailben a varosuzemeltetes@fegyvernek.hu címen
Információ az adatlap alján található, bővebb felvilágosítás az 556-018-as telefonszámon kérhető, Iványi János ügyintézőtől.
 
Kérjük, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2015. március 31. napjáig visszajuttatni a fenti címre!
 
Amennyiben a tartott eb nem rendelkezik oltási könyvvel, kérjük az adatszolgáltatás előtt rendezzék azt dr Tatár Gáborral (30/3303745) vagy dr Varga Mihállyal (30/9250556).
Felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
 
Köszönjük!