Adóügyi tájékoztatás

Magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó
2015. január 01-től módosultak a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezései. 
A legfontosabb szabályok összefoglalva az alábbiak:
Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig. 
Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
A magánfőző desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésben szerepeltetni kell a magánfőző nevét, lakcímet, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a berendezés űrtartalmát, és tárolásának, használatának a helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést. 
Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1.000,- Ft, amelyet a magánfőző fizet meg. 
A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A 2015. január 1-jét megelőzően előállított magánfőzött párlatra 2014. december 31-ét követően is az előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni. 
Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. 
A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. 
A nyomtatványok letölthetők innen: bejelentési nyomtatvány, bevallási nyomtatvány.
 
Helyi adók és gépjárműadó 
A 2015. évi magánszemélyek kommunális adójának mértéke változatlanul 9.000,- Ft/év. Továbbra is 50 %-os mértékű adókedvezmény illeti meg azon magánszemélyeket, akiknek tulajdonában üresen álló lakás, vagy beépítetlen telek van, így ezen adózók adófizetési kötelezettsége 4.500,- Ft/év. (az üresen álló lakásra érvényesíteni kívánt adókedvezményt a helyi adócsoportnál be kell jelenteni) Ingatlan értékesítés, illetve vásárlás esetén az Önkormányzati Adóhatóságnál bevallást kell benyújtani az adókötelezettség keletkezését, változását, megszűnését követő 15 napon belül. 
A magánszemélyek kommunális adójának és a helyi iparűzési adó 2015. első félévi adóelőleg befizetésének határideje 2015. március 15., a magánszemélyek kommunális adója befizetéséhez szükséges csekkek nem kerülnek kipostázásra, a Polgármesteri Hivatal folyosóján, vagy a 17. sz. irodában átvehetők, illetve a díjbeszedőktől lehet kérni. 
A 2015. évi fizetendő gépjárműadó megállapításáról minden gépjármű-tulajdonos 2015. március hónapban határozatot fog kapni, melyben a gépjárműadó összege, fizetési határidő szerepelni fog, valamint a befizetéshez szükséges csekkek is kiküldésre kerülnek. Az önkormányzati adóhatóság a gépjárművek adóztatását továbbra is a központi nyilvántartás alapján állapítja meg, így kérjük Önöket, hogy a gépjármű-tulajdonos személyében bekövetkezett változást az eladó és a vevő is a változástól számított 15 napon belül jelentse a JNKSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135/a. ) felé.
A mezőőri járulék befizetésének határideje 2015. március 15., a fizetendő mezőőri járulék összegéről szóló csekkek február hónapban az érintettek részére postázásra kerülnek.