Az összefogás erejéről városunkban

A Katolikus Karitász Csoport az elmúlt évben két alkalommal hirdetett gyűjtést a kárpátaljai Visk község lakosainak javára.
Ennek eredményeként harminc gyermeket táboroztattunk egy hétig, illetve a Római Katolikus Egyházközséget 300.000,- Ft adományban részesítettük.
Támogatóink voltak: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, Kovács Sándor a JNKSZ Megyei Közgyűlés elnöke, Fegyvernek Város Önkormányzata, Tatár László polgármester, a helyi Takarékszövetkezet és ÁFÉSZ, fegyverneki Alapítvány, városunkban élő vállalkozók – jelentős összeggel Krupa István -, Baldácsy Művészeti Egyesület és Fegyvernek lakosai. 
Megköszönöm hozzájárulásukat programunk megvalósításához. 
 
Tolmácsolom Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr levelét, mely a Karitász Csoporton kívül Fegyvernek város lakosainak is szól.
Köszönjük miniszter úr elismerését, anyagi támogatását. Ezzel önként vállalt, karitatív munkánkhoz erőt, kitartást, bátorítást adott. 
 
 
A Fegyverneki Katolikus Karitasz Csoport Nevében:
Leblanc Lajosné