Hirdetmény

Hivatkozással a 5/2014. (I.27.) VM rendelettel módosított 48/2004. (IV.21.) számú FVM rendeletben foglaltakra, ezúton közzétesszük, hogy társaságunk a FEGYVERNEK-KAVICSOS SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.) az UE91F-5-10 parcella azonosítóval rendelkező Fegyvernek külterület 040/19 hrsz-ú, az U95ED-7-10 parcella azonosítóval rendelkező Fegyvernek külterület 0321/4 hrsz-ú és az U85EF-8-10 parcella azonosítóval rendelkező Fegyvernek 029/24 hrsz-ú földterületeken a 2015-ös gazdasági évben
HIBRIDKUKORICA termesztést kíván folytatni!
Kérjük az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy ezen tényt földjeik művelésénél figyelembe venni szíveskedjenek! Esetleges adategyeztetés céljából Tháler Józsefet szíveskedjenek keresni a 06-20/388-3408 -os telefonszámon!
 
Fegyvernek, 2014. december 17.
 
Tisztelettel:
Tatár László
Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet
elnök