Nitrátérzékeny területek...

Általános tájékoztatás a nitrátérzékeny területeken elvárt kötelezettségekről 

Az EU nitrát irányelve a vizek védelmében előírja, hogy négyévenként felülvizsgálni, és szükség esetén kiegészíteni, módosítani kell a nitrátérzékeny területek listáját. Kötelezettségünknek eleget téve Magyarország a nitrátérzékeny területek listáját felülvizsgálta, és kijelölte az újakat. 

Az új kijelöléssel az ország területének 68-69 %-a nitrátérzékeny besorolásba került, tehát jelentős, azaz 23,1 %-os területi bővítésre került sor 2013. szeptember 1-től.
A területi bővítés részletes blokklistáját a hatályos 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza azzal, hogy „Új kijelölés”-ként jelöli azon blokkokat, amelyek 2013. szeptember 1-től váltak nitrátérzékeny területté. 
 
A 2013. szeptember 1-jétől kijelölt nitrátérzékeny területeken az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet szerinti Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (továbbiakban HMGY) előírásait 2014. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.
 
Az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet hatálya kiterjed
  • a) a nitrát-érzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytatóra, továbbá
  •  b)  az adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében állattartást végző természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre is.
Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat
  • Szervestrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a170 kg/ha/év értéket (beleértve minden szerves eredetű trágyázószert pl. legeltetés során az állatok által elhullajtott trágya, szennyvíz, szennyvíziszap, komposzt stb.). A nitrogén hatóanyag mennyiségének meghatározásakor az 1. számú mellékletben meghatározott értékekkel kell számolni.
  • Tilos kijuttatni trágyát október 31-től február 15-ig, kivéve az őszi kalászosok  fejtrágyázását, ahol február 1-jétől a trágyakijuttatás a megengedett. 
  • Tilos kijuttatni könnyen oldódó nitrogént tartalmazó trágyát a betakarításután, amennyiben ősszel a trágyázást követő 15 napot követően vetésre nem kerül sor. 
  • Szármaradvány alászántásával legfeljebb 80 kg/ha N hatóanyag juttatható ki betakarítás után.
  • Hígtrágya csak engedély alapján juttatható ki! (ez országosan mindenkire kötelező)
  • Fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra trágya nem juttatható ki a tilalmi időszakon kívül sem.
  • Amennyiben az állatsűrűségből származóan a kijuttatott trágya nem haladja meg éves szinten a 120 kg/ha nitrogén hatóanyag mennyiséget, úgy a téli legeltetés megengedett.
Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettségek
A nitrátérzékeny területeken gazdálkodóknak, illetve az ország egész területén a magánszemély háztartási igényét meghaladóan állatot tartóknak (vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan felett) - minden évben szeptember 1 és december 31-között adatot kell szolgáltatniuk. 
Az adatszolgáltatás ez évben csak elektronikus formában a NéBIH honlapján, illetve az onnan letölthető adatlappal tehető meg.(ANYK, vagy xml formátum használatával).
Az adatszolgáltatási kötelezettség az elmúlt gazdálkodási évre, tehát a 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozik, s a gazdálkodási évben vezetett gazdálkodási napló, vagy azzal egyenértékű adattartalommal rendelkező – nyilvántartásán alapul.
Ez az adatszolgáltatás 2014. év végén még nem vonatkozik azokra a gazdálkodókra, akiknek a területe 2013. szeptember 1-től vált nitrátérzékennyé!
 Számukra az adatszolgáltatás 2015 szeptember 1-től válik kötelezővé!
 
-Molnár Erzsébet-
-falugazdász-