Lakossági fórum

Fegyvernek Város Önkormányzata lakossági fórumot tart a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. megbízásából Fegyvernek Város közigazgatási területén sorra kerülő szénhidrogén telepeket kutató 3D szeizmikus mérések végzéséről.
A fórum helye: Fegyvernek Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme
Időpont: 2014. október 2., 17. óra

A fórumon a kutató 3D szeizmikus mérésekkel kapcsolatos hatósági és kezelői egyeztetéseket végző TDE Service Kft. és a geofizikai méréseket végző Geofizyka Torun gazdasági társaság munkatársai tartanak tájékoztatót az elvégzendő munkákról, a felmerülő károk megelőzéséről és azok csökkentéséről.

Tatár László polgármester
s.k.