Lakóhelyem reneszánsza

A MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI LEKTORÁTUS  a Honismereti Szövetség szakmai közreműködésével, a RENESZÁNSZ ÉV alkalmából pályázatot hirdet LAKÓHELYEM RENESZÁNSZA címmel! A pályázatot meghirdetők célja, hogy a helytörténettel, honismerettel foglalkozó diák- és felnőtt írók (határon innen és túl) lakóhelyük, településük, térségük

  • reneszánsz kori történelmi, vagy legendákban élő múltjáról (kategória: MÚLT)
  • a település múltbeli vagy a jelenkorban élő reneszánsz emberéről (kategória: EMBER)
  • a megújulás, újjászületés lehetőségéről (kategória: ÚJJÁSZÜLETÉS)

írjanak. A pályázati kiírásra nem foglalkozásszerűen publikáló, amatőr írók – magyar nyelvű diákok és felnőttek – olvasmányos, színes írásműveit várjuk. Az első két téma honismereti jellegénél fogva felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy nem tudományos értekezéseket várunk, hanem szépirodalmi igénnyel feldolgozott anyagokat (történelmi, vagy monda alapú eseményekről, személyekről). A harmadik téma a település valós illetve képzeletbeli újjászületéséről teljesen szabadon közelíthető meg. Részvételi feltételek:

  • Pályázni nyomtatásban még meg nem jelent, magyar nyelvű művekkel lehet.
  • Max. terjedelem 20 oldal ((Times New Roman, 12-es betűnagyság, másfeles sortáv, oldalanként kb. 1500 leütés)
  • A verseny jeligés. A neveket, címeket, elérhetőségeket lezárt borítékban kérjük mellékelni a három példányban beadott írásmű mellé, amin CSUPÁN a jelige van feltüntetve.
  • A pályázó a borítékon jelölje meg, hogy mely kategóriában MÚLT / EMBER / ÚJJÁSZÜLETÉS, s mely korosztályban (diák, felnőtt) versenyezteti írásművét.
  • Kérjük, hogy a pályázathoz mellékeljenek egy nyilatkozatot, melyben a szerző "hozzájárul, hogy nyertes pályaművét, illetve annak részleteit a pályázatot kiíró szervezetek térítésmentesen közzétegyék honlapjukon, illetve a nyertes pályaműveket tartalmazó kiadványban azt ugyancsak térítésmentesen, nyomtatásban megjelentessék." Ez nem érinti a szerzőséghez fűződő személyi jogokat.

A pályaműveket a honismerettel foglalkozó szakemberekkel bővített szakmai bírálóbizottság értékeli. A díjazott pályaműveket az MMIKL honlapján hozzáférhetővé tesszük, és keressük a nyomtatásban való megjelenés lehetőségét. Beadási határidő: 2008. november 1. A kuratórium a beérkezett műveket eredetiségük, stílusuk, a feldolgozás újszerűsége szerint értékeli, rangsorolja. Minden tervezett kategóriában pénzdíjakat oszt ki, összesen 900.000,-Ft értékben. Eredményhirdetés: 2008. december 15. A kuratórium döntését önállón hozza meg, az elutasított pályázatokkal szemben indokolási kötelezettsége nincs, döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntést követően az eredményeket közzétesszük, a pályázókat értesítjük. A pályázati eredmény kihirdetésének helye: www.mmi.hu; www.erikanet.hu; Beküldési cím: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Művészeti Programok Főosztálya „LAKÓHELYEM RENESZÁNSZA” 1011 Budapest, Corvin tér 8. A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁT A RENESZÁNSZ PROGRAMIRODA TÁMOGATJA További információk: Tóth Zsuzsanna, tel.: +36(1) 225-6029, +36(30)748-0671, e-mail: tothzs@mmi.hu Zádori Judit, tel.: +36(1) 225-6029, e-mail: zadorij@mmi.hu Milyen adatok szerepeljenek a lezárt borítékban: Név: Életkor: Foglalkozás / munkahely: Cím (irányítószámmal): E-mail cím: Telefon / mobiltelefon: Nyilatkozat a közzétételi jogról. A borítékon tüntessék fel a jeligét, a korosztályt és a kategóriát (MÚLT / EMBER / ÚJJÁSZÜLETÉS).