Belvízvédelmi fokozat elrendelése

Fegyvernek Város Önkormányzatának Vízkárelhárítási Terve alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Fegyvernek Büdöséri-belvízöblözet területén II. fokú belvízvédelmi készültséget rendelek el 2014. szeptember 14-én 7.00 órától. A belvíz elvezető csatornák és a belvíz átemelő szivattyúk működését folyamatosan 24 órás felügyelet mellett biztosítani kell. A védekezést a Vízkárelhárítási Terv szerint kell megszervezni.
Indokolás
2014. szeptember elejétől jelentkező jelentős csapadék mennyiség következtében Fegyvernek Város belvízi veszélyeztetettsége megnőtt. A meteorológiai előrejelzések szerint további csapadék várható.
A döntést a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17. § (4) bekezdése alapján hoztam, ennek értelmében az árvíz- és belvízvédekezés , valamint a helyi vízkárelhárítás államigazgatási feladat- és hatáskört - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a megyei közgyűlés elnöke, illetőleg a polgármester, fővárosban a főpolgármester lája el.

Fegyvernek, 2014. szeptember 14.
Tatár László
polgármester

Letölthető pdf formátumú határozat