I. világháborús emlékmű rekonstrukciója

Fegyvernek Város Önkormányzat a Közép-és Kelet-európai történelmi és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század Intézete Programja keretében 2.503.500 Ft ösz-szegű vissza nem térítendő támogatást nyert „Fegyvernek Város I. világháborús emlékművének rekonstrukciójára"

Pályázati konstrukció:

Közép-és Kelet-európai történelmi és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század In-tézete KKETTKK-CP-02 számú konstrukció

A támogatás összege: 2.503.500,- Ft
A projekt összköltsége: 2.603.500,- Ft

Kedvezményezett:
Fegyvernek Város Önkormányzat
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171
Tel. 56/556-010
Fax. 56/556-011
www.fegyvernek.hu
hivatal@fegyvernek.hu

A projekt leírása, szakmai tartalma:

Fegyvernek Város központi részén lévő I. vh. Hősi Emlékművet 1926. június 20-án avatták, amely Kallós Ede szobrászművész alkotása. A leleplezési ünnepségen Gömbös Gyula (1886-1936) nemzetgyűlési képviselő, későbbi miniszterelnök tartott beszédet.
Az emlékmű egy 1,5 méter magas magyar huszárt ábrázol. A kovácsolt vaskerítéssel övezett műkő szobor talapzatán 200 fegyverneki katona neve olvasható.
Az emlékmű 2002 évben helyi védettség alá került, É-6: műalkotás védelem.

A település vezetése a szobor környezetét 2010 évben megújította, komplex település rehabilitáció keretében, azonban a szobrot és annak talapzatát a fejlesztés nem érintette, forráshiány miatt annak rekonstrukciója nem valósult meg.

Egész felület tisztítása, mechanikai, nagy nyomású vízsugárral.
A korábbi repedések, málló részek feltárása, visszabontása.
A kitöredezett, csorbult részek, plasztikai hiányosságok pótlása. Injektálással illetve komolyabb sérülések esetén pótlással.
Feliratok megújítása
Hidrofóbizálás, a felület víztaszítóvá tétele, mely megakadályozza az eső általi víz felszívódását, csökkentve a felület és fugák romlását.

A projekt várható befejezése: 2014. november 11.

Közreműködő szervezet:
Közép-és Kelet-európai Történelmi és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század Intézete
1122 Budapest, Határőr út 35