Tájékoztatás a szennyvíz-beruházásról

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Tisztelt Érdekeltek!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú projekt megvalósítási szakasza az ütemezésnek megfelelően jól halad.
A szennyvíztisztító telep bővítése és a szennyvízcsatornázás beruházás építési munkái befejezésének tervezett határideje: 2014 novembere.
Az elkészült szennyvízhálózatra a vízi közmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezése alapján (és a KEOP támogatás feltételei alapján is) az ingatlan tulajdonosának az üzembe helyezéstől számított egy éven belül rá kell csatlakoznia. Aki a közcsatornára nem köt rá, azt talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke 1800.-ft/m3.
A 2014 novemberében induló próbaüzem idejéig az érdekeltek legalább 70%-nak a kiépült rendszerre rá kell csatlakozni!
Jó hír az is, hogy az eredeti feltételektől eltérően a lakossági önerőre nincs szükség, mert az Önkormányzat további állami támogatásokkal illetve a leendő üzemeltető szerepvállalásával a szükséges önerőt biztosítani fogja, ezért a Társulati tagok által megkötött Fundamenta szerződések megtakarítási összegéből a belső rákötés, rácsatlakozás megfizethető.
A Társulat, illetve az Önkormányzat senkit sem korlátoz abban, hogy a Lakás-takarékpénztári szerződés megtakarítását hogyan használja fel, a belső rácsatlakozást hogyan oldja meg. Az ingatlantulajdonos a Víziközmű-társulattal való egyeztetés és a rákötéssel kapcsolatos nyilatkozat megtétele után tudja megtakarítását felhasználni, melyhez minden esetben személyesen kell befáradni a Társulat irodájába!
Összegezve:
Az Önkormányzat minden érdekelt (ivóvízzel ellátott lakás, ház építmény stb) részére a telekhatáron belül 1 méterig önerőmentesen, díjmentesen kiépíti a szennyvízhálózatot.
Az ingatlanon belül 1 méterre elhelyezett fogadócsonkra való rákötés költsége a tulajdonost terheli, amelyre az eddig befizetett Fundamenta megtakarítás összegét felhasználhatja, de azt tovább is fizetheti és használhatja bármilyen lakáscélú beruházásaira, ha a rákötés költségét meglévő egyéb pénzeszközeiből biztosítja.
A belső bekötésben az Önkormányzat saját cégével tud segítséget nyújtani, de házi kivitelezés és más vállalkozóval történő kivitelezés is választható.
Kérjük, hogy egyeztetésre, a nyilatkozatok megtételére, fáradjon be a Fegyverneki Csatornamű Víziközmű Társulat irodájába, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171 sz. (Városüzemeltetési Intézmény).
Csak személyes egyeztetésre van lehetőség, ügyintézőnk a Fundamenta szerződés számlaegyenlegéről is tájékoztatást ad:
Ügyintézőnk: Kapusi Tímea
Időpontok: hétfőtől–csütörtökig: 8-12 óráig, 13-15.45 óráig, pénteken: 8-12 óráig

A közösség érdekében, közös célokért, üdvözlettel:

Tatár László       Herman József
Polgármester      Víziközmű Társulat Elnöke