Tájékoztatás a szennyvíz-beruházásról

Továbbra is jó ütemben halad a település kül- és belterületén is a szennyvízberuházás. A jó időnek köszönhetően rövid idő alatt elkészült a szennyvíztelepen épülő tisztítóműtárgy alapozásához szükséges földmunka, mely során kb. 2.000 m3 föld került kitermelésre. Elkészült az előírt ágyazati réteg, majd a vasalási és betonozási munkák egy része. A telepépítéssel párhuzamosan megkezdődött a telepre vezető külterületi szennyvíz nyomóvezeték és ivóvízvezeték kiépítése is.
Belterületen eddig 18 km gerinchálózat épült meg a hozzá kapcsolódó tisztítóaknákkal és bekötővezetékekkel, a készültség foka közel 40 %-os. Jelenleg kb. 10 helyszínen folyik csatornaépítési munka, melyet az egyes területek építésvezetői és a Mérnökszervezet mellett az Önkormányzat is folyamatosan ellenőriz. A kivitelezést végző vállalkozó az új munkaterületeken a munkálatok megkezdése előtt kb. két héttel értesíti az ingatlan tulajdonosokat a kezdés várható időpontjáról, valamint az ingatlanokra elhelyezendő tisztítóidom helyének kijelöléséről közösen helyszíni jegyzőkönyvet vesznek fel.
Több csatornaszakaszon folyamatban van a minősítéshez szükséges sikeres víztartási próba és a kamerás vizsgálat, mely során elkészül az egyes szakaszok lejtési szintmérése, valamint felderíthetők a cső- és illesztési hibák. Ezt követően a munkavégzéssel érintett közterületek végleges tereprendezését, helyreállítását is elvégzik a vállalkozók. Az útátvágások, útfelbontások jelenleg az előírásnak megfelelően ideiglenesen kerülnek helyreállításra, a végleges helyreállítás várhatóan július hónaptól kezdődik meg.
A projekttel kapcsolatos észrevételeivel, kérdéseivel továbbra is bizalommal forduljanak a kivitelező SADE Magyarország Mélyépítő Kft. munkatársaihoz az építési helyszíneken vagy a Fegyvernek-Szapárfaluban lévő projektirodában (Ady E. út 47.), illetve az Önkormányzat illetékes munkatársaihoz.

Fegyvernek Város Önkormányzat