Az SZJA 1% felhasználásáról

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 5. § b) pontja értelmében a kiemelkedően közhasznú szervezet a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az alábbiak szerint hozzuk nyilvánosságra:

„Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány számlájára a 2009. évi személyi jövedelemadó 1 %-ából 204.846 Ft érkezett, melyből működésre felhasznált összeg 23.925 Ft, következő évre tartalékolt összeg 180.921 Ft volt. Tanulók támogatására (csekély összeg miatt) 2009. évben nem került sor.

„Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” alapítvány számlájára a 2009. évi személyi jövedelemadó 1 %-ából 87.835 Ft érkezett, melyből óvodásgyermekek vízhez szoktatását, úszás oktatását, valamint iskolás gyermekek nyári táborozását (Tiszapüspöki) támogatták.

„Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért”alapítvány számlájára a 2009. évi személyi jövedelemadó 1 %-ából 55.484 Ft érkezett, melyből 50.000 Ft-tal az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény részére a gyermekek természetvédelmi táborozási költségeihez, valamint 5.484 Ft-tal a Karitász Fegyverneki Csoportja részére nyári természeti táborozás költségeihez járult hozzá.

A 2008-ban utalt 63.648 Ft személyi jövedelemadó 1 %-a is most lett felhasználva. A Fegyverneki Rendőrőrs részére 56.250 Ft értékben 2 db nyomtató vásárlására és átadására került sor, valamint a fennmaradó, 7.398 Ft a Karitász Fegyverneki Csoportja részére nyári természeti táborozás támogatására lett kifizetve.

-Szilasi Péterné-
Kuratóriumi elnök

 

-Bukta Jánosné-
Kuratóriumi elnök