Településközpont rehabilitációja 2. ütem

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának „Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpontjának rehabilitációja II. ütem című” ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0015 számú pályázatát az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek találta.

A projekt műszaki tartalma:
- zöldfelület megújítása
- a terület nyugati oldalának (Katolikus templom és Református templom között) teljes járdaburkolatainak cseréje
- a Római katolikus és Református templom előtti terület rendezése, pihenőövezet kialakítása
- ipartestület épületének homlokzat felújítása és környezet rendezése
- 5 férőhelyes parkoló építése
- településmarketing akció

A projekt megvalósításának tervezett időtartama:
- Kezdés: 2010. április 01.
- Befejezés: 2011. szeptember 30.

Az alábbi képekre kattintva megtekintheti a fejlesztés részleteit Álmosdi Árpád építész, Csendes Monika, Házi Zsuzsanna és Károly Ferenc tervei alapján:

Áttekintő helyszínrajz


Református templom előtti tér


Gát utcai kereszteződés


Buszmegálló burkolata


Ipartestület előtti burkolat


Római katolikus templom kerítés


Katolikus templom előtti burkolat


Ipartestület homlokzata

Irányító hatóság, közreműködő szervezet:
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
4028 Debrecen
Simonyi u. 14.
Tel.: 52/524-760
Fax.: 52/524-770
www.eszakalfold.hu

Közbeszerzési eljárási dokumentáció

  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.