Orczy Dózsa 2 felújítása

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján támogatást nyert társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására.

A projekt fontosabb adatai:

Megvalósítandó cél:
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. szám alatti épületének felújítása, homlokzati hőszigetelése, illetve nyílászárócseréje.

A beruházás összköltsége:
- 28.121.250 Ft
- ebből támogatás: 22.497.000 Ft,
- önerő: 5.624.250 Ft.

Kivitelező:
- Ladányi és Társa Építőipari Betéti Társaság, 5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a.

Műszaki ellenőr:
- Bakos László, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 103.

A projekt megvalósításának tervezett időtartama:
- Kezdés: 2011.09.19.
- Befejezés: 2011.12.29.