Komposztálás népszerűsítése

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben című” KEOP-6.2.0/A/11-2011-0144 számú pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Energia Központ Nonprofit Kft., vezetője támogatásra érdemesnek találta.

A projekt fontosabb adatai:
- A beruházás összköltsége: 10.519.664 eFt
- KEOP támogatás: 9.993.680 eFt
- Saját erő: 525.984 eFt

A projekt műszaki tartalma:
Fegyvernek településen élő lakosságnak 500 db komposztáló láda kihelyezése. A komposztálás előnyeinek megismertetése, a lakosság életmódjának és fogyasztási szokásainak megváltoztatása.
A projekt a társadalom és környezet harmonikus viszonyának bemutatásán keresztül hozzá kíván járulni a települési humán környezet természetes és ember alkotta értékeinek tudatosításához, az anyagtakarékosság, illetve a hulladék megelőzés szempontjának alkalmazásához a szeletív hulladékgyűjtés iránti igény, valamint a másodnyersanyagok ismeretség énének és elfogadottságának növeléséhez. Mindezt a humán együttműködések, a településen belüli közösségek erősítése és fenntarthatósága révén kívánjuk megvalósítani.

A projekt tevékenységei:
- Beharangozó, projekt indító kampány
- Eszközbeszerzés, komposztládák megvásárlása
- Kihelyezése, összeszerelési és használati útmutatóval
- Kiadvány kiosztása
- Honlap üzemeltetése
- Csoportos foglalkozások lebonyolítása
- Pénzügyi tanácsadás

A projekt megvalósításának tervezett időpontja:
- Tervezett kezdés: 2012. 06. 01.
- Tervezett befejezés: 2012. 12. 31.

Közreműködő szervezet:
"Energia Központ" Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45.

www.ujszechenyiterv.gov.hu

Projekt minisite: http://www.fegyvernekkomposzt.hu