Óvodai beiratkozás

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsődében az óvodai nevelést igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását a 2014/2015. nevelési évre a következő időpontra jelöli ki:

A beíratás helye és időpontja
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88., 2014. április 7. (hétfő) 8.00-12.00 óra
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88., 2014. április 8. (kedd) 8.00-16.00 óra
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88., 2014. április 9. (szerda) 8.00-12.00 óra
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88., 2014. április 10. (csütörtök) 8.00-16.00 óra
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88., 2014. április 11. (péntek) 8.00-12.00 óra

A beiratkozáskor a szülőnek be kell mutatnia:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek lakcímkártyáját,
• a gyermek TAJ kártyáját,
• orvosi igazolást a megkapott kötelező védőoltásokról,
• az egyik szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
• a gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát, ha van ilyen.