Hirdetmény

Hivatkozással a 48/2004. (IV.21.) számú FVM rendeletben foglaltakra, ezúton közzétesszük, hogy társaságunk a Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.) az UE91F-5-10 parcella azonosítóval ellátott Fegyvernek külterület 040/19 hrsz-ú földterületen a 2014-es gazdasági évben HIBRIDKUKORICA termesztést kíván folytatni!
Kérjük az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy ezen tényt földjeik művelésénél figyelembe venni szíveskedjenek!
Esetleges adategyeztetés céljából Tháler Józsefet szíveskedjenek keresni a 06-20/388-3408-os telefonszámon.

Fegyvernek, 2014. március 6.

Tisztelettel:
Tatár László
Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet
elnök