Választási Információs Szolgálat

A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 75.§ b) pontjában előírtak szerint közzéteszem a választási információs szolgálat általános feladatait, valamint elérhetőségeit.
A választási információs szolgálat annak érdekében működik, hogy a hozzá forduló állampolgárok a választásokkal kapcsolatban felmerülő jogi, igazgatási, informatikai és adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben közvetlen, korrekt tájékoztatást kapjanak. Átvesz és továbbít a választással kapcsolatos beadványokat, rendelkezésre bocsát az eljárás során használt nyomtatványokat, információs anyagokat, segít azok kitöltésében. A választó polgárok részére a választójog gyakorlásához szükséges minden információt megad.

Fegyvernek Városban a Választási Információs Szolgálat tagjai:

A település jegyzője, egyben a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője Buzás Istvánné dr.
Telefon: 06-56-556-010.
e-mail: hivatal@fegyvernek.hu

A HVI vezetőjének jogi helyettese Kuntzer Mártonné igazgatási csoportvezető.
Telefon: 06-56-556-020,
e-mail: hivatal@fegyvernek.hu

A település anyakönyvvezetője, a választással kapcsolatos regisztrációs és nyilvántartási teendők munkatársa Bárdi Lászlóné.
Telefon: 06-56-556-020,
e-mail: hivatal@fegyvernek.hu

Személyesen, hivatali időben a Polgármesteri Hivatalban érhetők el: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. sz. alatt.

Buzás Istvánné dr.
jegyző, HVI-vezető