A megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

A tájékoztató anyagok letölthetők innen és innen.

A kihűlés veszélyei

A téli hideg idő beálltával veszélyben a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők, figyeljünk oda rájuk!
Bár a köztudatban a fagyhalált gyakran a hajléktalan emberek problémájaként említik,
– a valóságban a kihűléses haláleseteknek kevesebb, mint egyötöde következik be közterületen, a szabadban – az esetek kétharmadában az illető otthonában fagy meg.
A legveszélyeztetettebbek a kistelepülésen élő időskorúak, közülük is elsősorban az alacsony jövedelműek.
Az idős személyek többsége nem rendelkezik olyan jövedelemmel, mely minden esetben megfelelően fedezné a rezsiköltségek összegét. Éppen ezért alig fűtött, esetleg fűtetlen lakásban is kénytelenek élni, mely bizonyos idő után az egészségi állapot romlásához vezet.
Kérjük a hozzátartozókat és azokat az állampolgárokat, akik közelében idős személyek élnek, hogy látogassák gyakrabban őket, és próbálják meg felhívni figyelmüket a veszélyekre.
Próbálják meg biztosítani idős hozzátartozójuk részére az alapvető ellátást, főként akkor, ha a betegségéből kifolyólag nem tudja elhagyni a házát. Amennyiben erre nincs lehetőség (pl. távolabbi településen él a hozzátartozó), vásároljanak be elegendő tűzifát, élelmiszert, gyógyszert, stb., ami biztosítja néhány napig az ellátásukat.
A kihűlés megelőzésében fontos szerepet játszanak a személyes szolgáltatást nyújtó alapellátások, a megfelelő jelzőrendszer (ami magában foglalja a különböző egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézményeket), a rendszeres családlátogatás, valamint a megfelelően célzott, hatékony pénzügyi támogatás (akár tüzelőtámogatás, akár lakásfenntartási támogatás formájában).
A rendőrség – a jelzőrendszer részeként – a társszervekkel közösen felhasznál minden rendelkezésére álló eszközt, valamint együttműködik a közszolgáltatást végző szervekkel és a civil szervezetekkel.
A kihűlés megelőzése érdekében a szolgálatot teljesítő rendőr haladéktalanul gondoskodik a sérült, illetve a krízishelyzetben lévő személy mentővel történő elszállíttatásáról, továbbá felvilágosítást ad a karitatív szervezetek szolgáltatásairól.
Az állami intézményeken és civil szervezeteken túl az egyes állampolgároknak is nagy szerepük lehet abban, hogy a kihűléses haláleseteket megelőzzük. Mindenki segíthet, ha több figyelmet fordít a környezetében élőkre, elsősorban a magányosan élő idős emberekre és az utcára szorult hajléktalanokra.
Amennyiben tudnak olyan emberről, akit akármilyen okból kihűlés veszélyeztethet, kérjük, tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es telefonszámokon, ill. jelezzék a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak!


Téli veszélyek

A téli időjárás várható következményei
• Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt fennakadások lehetnek a (közúti, vasúti, légi) közlekedésben.
• A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető élelmiszerellátás, a sürgősségi egészségügyi ellátás, a betegszállítás, gyógyszerek beszerzése.
• A hófúvások településeket zárhatnak el a külvilágtól, járművek akadhatnak el az utakon.
• Az elakadt járművekben az utasok testhőmérséklete erősen lehűl, kihűlhetnek, fagyási sérüléseket szenvedhetnek.
• A gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes gázellátás akadozhat vagy ideiglenesen leállhat.
• Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg a vezetékekre ráfagyott jégréteg miatt átmeneti zavarok keletkezhetnek az áramszolgáltatásban.
• A hó súlyától az épületek tetőszerkezete károsodhat, beszakadhat, faágak szakadhatnak le és parkoló gépjárműveket károsíthatnak.

Felkészülés a téli időjárásra, ajánlott magatartási szabályok
• Érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a híradásokat és az időjárás előrejelzést.
• Célszerű előkészíteni hólapátot, szórósót, homokot, elemes rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket.
• Gondoskodni kell, hogy a mobiltelefonok fel legyenek töltve, indokolt lehet tartalék akkumulátor beszerzése is.
• Megfontolandó, hogy ivóvízből (ásványvíz), nem romlandó élelmiszerekből, gyógyszerekből néhány napra elegendő tartalékot képezzünk.
• Érdemes hordozható alternatív fűtőtestet vagy tűzhelyet készenlétbe állítani, és felhalmozni tartalékokat tüzelőanyagból.
• Legyen elérhető helyen elegendő mennyiségű meleg ruházat, amely lehetővé teszi a többrétegű öltözködést.
• Fontos, hogy víztelenítsük a kinti csapokat, nehogy a fagyás miatt elrepedjenek a csövek, és a víz elárassza a házat.

Magánlakásokban az alábbi előkészületek lehetnek szükségesek
Átmeneti áram-, illetve energia kimaradás esetére:
• Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) használata esetén különös figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
• Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermékek szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt térben. A helyiség nagyságától és a fűtési fokozattól függően legalább egy-másfél óránként szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő égéstermékek mérgezést okozhatnak.
• A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!
• Gondoskodjék szükség- világítóeszközökről (pl. petróleumlámpa és petróleum, palackról működtethető gázlámpa, elektromos lámpa).
• Tartson üzemképes állapotban egy elemről működtethető rádiót, és biztosítson hozzá tartalék elemeket.
• Tároljon otthonában egy hétre elegendő élelmiszert az egész család számára.
• Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára tápszerek.
• Csak a legszükségesebb telefonhívásokat bonyolítsa le, mert a hálózatra a mentésben résztvevőknek van szüksége.