A Járási Hivatal tájékoztatása a kiemelt ápolási díj igényléséről

Tisztelt Ügyfeleink!

2014. január 01. napjától kérelmet lehet benyújtani a Törökszentmiklósi Járási Hivatalnál, a Fegyverneki Kirendeltségen és a járás többi településén az ún. települési ügysegédi irodákban kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítására.
Kiemelt ápolási díjra jogosult az a közeli hozzátartozó,
1. aki olyan 18. életévét betöltött személy gondozását, ápolását végzi, aki rendelkezik a rehabilitációs hatóság 2012. január 01. napja után készült érvényes és hatályos állásfoglalásával, miszerint a komplex minősítés alapján az ápolt „E” minősítési kategóriába sorolt („egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes”) vagy
2. aki olyan 18. életévét be nem töltött személy után a (miniszteri rendeletben meghatározott) betegségére vagy fogyatékosságára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.
Ebben az esetben attól a szakorvostól (nem háziorvos), vagy egészségügyi intézmény szakorvosától kell igazolást kérni, aki eredetileg kiadta az igazolást a magasabb összegű családi pótlék megállapításához.
(A szakorvosi igazolás nyomtatvány a Járási Hivatalnál is kérhető.)
A kiemelt ápolási díj igénylésének menete:
- Kérelem benyújtása a Járási Hivatalnál, a Fegyverneki Kirendeltségen, illetve a települési ügysegédi irodákban lehetséges.
A kérelemhez csatolni kell:
- a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását (1. pont)
- vagy a szakorvosi igazolást (2. pont)
A kiemelt ápolási díj havi összege: bruttó 53.100,- forint.

Abban az esetben, ha az ápolt nem rendelkezik a rehabilitációs bizottság komplex állásfoglalásával, vagy rendelkezik, de az 2012. január 01. napja előtt keletkezett, akkor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervénél (Kormányablak, Szolnok, Kossuth L. tér 5/a. szám alatt) lehet kérni a komplex minősítést.
A rehabilitációs bizottság komplex állásfoglalásának igénylése:
Az ápolt kérelmet nyújt be hatósági bizonyítvány kiállítására kiemelt ápolási díj megállapításához szükséges komplex rehabilitációs vizsgálat elvégzése tárgyában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rehabilitációs Szakigazgatási Szervhez. (A kérelem tartalmazza az ápolt azonosításához szükséges minden személyes adatot.), továbbá a kérelemhez csatolni kell:
- Háziorvostól 4 oldalas orvosi beutaló a komplex vizsgálathoz.
- Amennyiben az ápolt nem tud közlekedni és nem szállítható, szükséges még egy igazolás a háziorvostól – az ápolt az orvosi bizottság előtt nem tud megjelenni.
- Gondnoki kirendelő határozat, amennyiben az ápolt gondnokság alatt áll.
- Fogyatékossági támogatás folyósítása esetén a megállapító határozat.
- Orvosi szakvélemények, szakhatósági állásfoglalások, az ápolt egészségi állapotával kapcsolatos egyéb iratok.

Dr. Botka János Hunor
hivatalvezető