Valamennyi Gazdálkodó, Földhasználó!

Az idei aszályos, meleg idõjárás hatására a tavalyihoz képest erõsen megnövekedett a mezei rágcsálók egyedszáma. A növényvédelmi felügyelõk augusztusi felvételezései alapján a megye egész területén a mezei pocok népessége az õszi búza tarlókon közepes, a még lábon álló cukorrépa, kukorica és napraforgó táblákon, lucernásokban, illetve az árokparti ruderális területeken, gyepeken erõs, helyenként tömeges (gradáció). Már az idei vetésû õszi káposztarepcébe is megkezdõdött a betelepedés, és ez a kukorica, napraforgó, cukorrépa betakarításával, az õszi talajmunkák elõrehaladtával fokozódni fog. Amennyiben a pockok fejlõdéséhez kedvezõ idõjárás megmarad (száraz, meleg hosszú õsz), úgy a népesség további felszaporodására és jelentõs kártételre kell felkészülni. A hörcsög fertõzés szintén jelentõsen erõsödött a korábbi évek hasonló idõszakához képest. A Jászság északi részén, Jászfényszaru, Jászárokszállás, Jászberény, Jásztelek; Szolnok-Piroska, Szolnok-Ugar, Újszász déli része; Szolnok-Tenyõsziget, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfû, Kengyel, Tiszatenyõ, Törökszentmiklós; Tiszafüred, Abádszalók, Tiszabura körzetében erõs fertõzési gócok, helyenként tömeges fertõzés (gradáció) alakult ki.
A mezei pocok és a hörcsög veszélyes károsítónak minõsül, amelyek ellen az 5/2001 FVM rendelet 2. §-a alapján a földhasználó és a termelõ köteles védekezni. Védekezésre jelenleg az Arvalin LR és a Redentin 75 RB engedélyezett. Az Arvalin LR-t csak lakott területen kívül lehet felhasználni. A készítményt a lakott járatokba (a kezelést megelõzõ napon betaposott és a következõ napra a kártevõ által kibontott járat) kell helyezni és nem kell betaposni!. A Redentin 75 RB kijuttatásának optimális ideje a vegetáció utáni idõszak, amikor a területen nincs zöld növény, ugyanis a zöld növények elfogyasztása révén felvett K-vitamin a készítmény hatékonyságát nagymértékben csökkenti. Ha a mezei pocok lakott járatainak száma 10 db/100 m2-nél kevesebb, járatkezelést kell alkalmazni a készítmény járatba juttatásával. Hörcsög ellen a Critox füstpatron engedélyezett, kizárólag járatkezelésre.
Felhívjuk a földhasználók és termelõk figyelmét, hogy vizsgálják át területeiket, és ahol a mezei pocok lakott járatainak száma eléri a 2 db/100m2-t, hörcsög esetén a 3 kotorék/ha-t, akkor mindenképpen védekezzenek! A mezei rágcsálók irtásával kapcsolatosan kérjék növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, a védekezést a kezelések hasznos mezei vadakra veszélyes volta miatt nagyon körültekintõen végezzék el! A Redentin 75 RB készítménnyel tervezett felhasználás idejérõl, területérõl és módjáról a területileg illetékes Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot és a természetvédelmi hatóságot elõzetesen értesíteni kell, és tájékoztatni kell a területen mûködõ vadásztársaságot is. A területileg illetékes növényvédelmi felügyelõ ellenõrzi a növényvédelmi szakirányító és a vadgazdálkodási szakember területi együttmûködését. A vadriasztás a kezelést végrehajtó és a vadásztársaság együttes feladata.
Általánosan problémát jelent a megye egész területén a napraforgó-vetések parlagfû fertõzöttsége. A betakarítás elõtti fenológiai állapotban lévõ vetésekben a virágzó parlagfû a napraforgó lombozatának leszáradása miatt „fölénõtt” a napraforgónak. A termelõk kötelesek a parlagfû virágzását (pollenszórását) megakadályozni, amit a betakarítás elõtti állapotban lévõ napraforgó-vetésekben vegyszeres állományszárítással (desszikálás) a termés károsodása nélkül elvégezhetnek. A parlagfû fertõzés felderítésére jogosult hatóság a betakarításra alkalmas, virágzó parlagfûvel fertõzött és mentesítésre utaló jeleket nem mutató napraforgó-vetések esetében a parlagfû fertõzés tényét jegyzõkönyvben rögzíti. Szintén rögzítésre kerül a már betakarított napraforgó tarló, amennyiben a területen nem történik meg a megfelelõ parlagfû mentesítés (szárzúzás). Az ilyen parlagfûvel fertõzött területek földhasználója (tulajdonosa) ellen a növényvédelmi hatóság eljárást indít és a parlagfû elleni védekezés elmulasztása miatt növényvédelmi bírságot szab ki, melynek összege 20.000 – 5.000.000 Ft-ig terjedhet. -Jordán László-- igazgató -