Esély Otthon - Otthon Fegyverneken

 
PROJEKTINFORMÁCIÓK
 
Kedvezményezett neve: Fegyvernek Város Önkormányzata
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.2.11-16- Esély Otthon
Projekt címe: Esély Otthon – Esély Fegyverneken
Projekt összköltsége: 100.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Támogatás összege: 100.000.000 Ft
 
Projekt megvalósítása: 2018.03.01-2021.06.30.
Projekt  azonosító száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00033
Forrás: Európai Szociális Alap
 
Projekt tartalma:
 
A projekt célja a helyi fiatal lakosok helyben maradásának elősegítése, támogatása, a már elvándorolt fiatalok Fegyvernekre való hazaköltözésének elősegítése lakhatás támogatásával, ösztönző rendszer kiépítésével, valamint életpályatervezést segítő helyi szolgáltatásokkal, ismeretátadással.
A projekt keretében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:
- Felújított, az alapvető eszközökkel felszerelt bérlakások kialakítása
- Ifjúsági szolgáltató iroda létrehozása
- Helyi ösztönző rendszer kialakítása középiskolások, egyetemisták/főiskolások és orvosok részére
- Tréningek, ismeretátadások (pl. életpálya-tervezés, munkaszerzési ismeretek bővítése)
- Pályázati tanácsadás
- Ifjúsági cselekvési program elkészítése

 

Bővebb információ:

http://eselyotthonfegyvernek.hu/
https://www.facebook.com/EselyOtthonFegyvernek/

esélyotthon