beruházás

Szennyvízhálózat fejlesztés

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás” KEOP-1.2.0/1F számú pályázatát az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek találta.

A projekt műszaki tartalma:
A pályázat célja a Fegyvernek Nagyközség szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése valamint szennyvíztisztító telep építése

Közvetlen célkitűzések:
A környezet terhelésének csökkenése, a felszíni és a felszín alatti vizek védelme és a gazdasági bázis fejlesztése szükségessé teszi, hogy a szennyvizek gyűjtése, elvezetése és tisztítása a kialakult elképzeléseknek megfelelően történjen.
A projekt célja reális, valós szükségleteket és igényeket jelenít meg. A csatornahálózatra történő rákötésekkel a környezet terhelése csökken; növekszik a biztonságosan kezelt és ártalmatlanított szennyvíz mennyisége. Az igényeket támasztja alá az előzetes megvalósíthatósági tanulmány, továbbá a település környezetvédelmi programja. A célkitűzés illeszkedik a horizontális és ágazati előírásokhoz a hazai, regionális, megyei és kistérségi fejlesztési tervekhez .
A projekt megvalósulásával a környezetvédelmi előírások , a felszín alatti vizek, közvetve a felszíni vizek és a talaj szennyezése/szennyeződésének megszűnése érhető el.

Hosszú távú célkitűzések:
- Kistérségi esélyegyenlőtlenségek csökkentése
- Vonzó településkép kialakítása
- A település versenyképességének növelése
- Lakosság életkörülményeinek javítása
- Lakossági igényszintek maximális kielégítése: lakossági rákötés teljes körűvé tétele

Eredmények:
- A csatornázott lakóingatlanok komfortosabbá tehetők a projekttel érintett területen az élő lakossági rákötések aránya a megvalósítást követő 1. naptári év végére eléri a 90 %-ot
- Egy új korszerű és megfelelő kapacitású szennyvíztisztító telep, belvízi eseményektől függetlenül biztonságosan tud működni.
- A tisztítási rendszer kiépítésével csökken a másodlagos befogadó Alsóréti - Holt Tisza szennyezettsége.
- A csatornázottság növekedésével megszüntetésre kerülnek a kifogásolható vízáróságú szippantott szennyvíz tároló aknák, csökken a talajvízterhelés - talajvízszennyezés

Projekt előkészítés fő elemei:
- 2. fordulóhoz szükséges projekt dokumentáció elkészítése: részletes megvalósíthatósági tanulmány költség-haszon elemzéssel
- Közbeszerzési eljárások lefolytatása
- Terület előkészítő munkálatok elvégzése (Talajmechanikai szakvélemény, talajmintavétellel)
- Projekt menedzsment felállítása és működtetése
- Jogi és pénzügyi, könyv-vizsgálói szolgáltatások igénybevétele
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Projekt célcsoportjai:
A szennyvízhálózat fejlesztés eredményeként létrejövő hálózat szolgáltatásait az esélyegyenlőségi csoportok, a hátrányos helyzetű lakosság számára is elérhetővé válnak. A szolgáltatás igénybevételét az önkormányzat a folyamatos igényfelmérés alapján kiválasztott konstrukcióval (kedvezményes közműfejlesztési díj, egyéb díjkedvezmények, előtakarékosságiz és hitelkonstrukciók) segíti.
A projekt közvetlen célcsoportját a fejlesztés megvalósítás területén élő lakosság, civil és gazdasági szervezetek, intézmények, valamint a területen dolgozó de nem ott lakó munkavállalók jelentik. Számukra elérhetővé válik a szennyvízcsatorna hálózat által biztosított szolgáltatás, ez összességében 7200-7500 főt jelent.
A projekt közvetett célcsoportja jóval szélesebb kört alkot az elsődleges célcsoportnál, melyet a környező települések lakóssága, valamint az ott dolgozók jelentik, mivel a környezet terhelésének csökkenésével az ő lakó és munkafeltételiben is javulás következik be. A beruházás hatására a fegyverneki szennyvízszolgáltatás kapacitásának kihasználtsága is gazdaságosabb és korszerűbb, a környezetet kevésbé terhelő technológiával üzemeltethető lesz.

A projekt megvalósításának tervezett időtartama:
- Kezdés: 2009. október 01.
- Befejezés: 2011. augusztus 30.

A beruházás összköltsége:
- 98.150.000, -Ft
- KEOP támogatás: 75.075.917, -Ft
- Saját erő: 23.074.083, -Ft

Projekt minisite

Irányító hatóság, közreműködő szervezet:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45., 646-os szoba
Tel: 06-1/238-664

Share/Save

Településközpont rehabilitációja 2. ütem

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának „Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpontjának rehabilitációja II. ütem című” ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0015 számú pályázatát az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek találta.

A projekt műszaki tartalma:
- zöldfelület megújítása
- a terület nyugati oldalának (Katolikus templom és Református templom között) teljes járdaburkolatainak cseréje
- a Római katolikus és Református templom előtti terület rendezése, pihenőövezet kialakítása
- ipartestület épületének homlokzat felújítása és környezet rendezése
- 5 férőhelyes parkoló építése
- településmarketing akció

A projekt megvalósításának tervezett időtartama:
- Kezdés: 2010. április 01.
- Befejezés: 2011. szeptember 30.

Az alábbi képekre kattintva megtekintheti a fejlesztés részleteit Álmosdi Árpád építész, Csendes Monika, Házi Zsuzsanna és Károly Ferenc tervei alapján:

Áttekintő helyszínrajz


Református templom előtti tér


Gát utcai kereszteződés


Buszmegálló burkolata


Ipartestület előtti burkolat


Római katolikus templom kerítés


Katolikus templom előtti burkolat


Ipartestület homlokzata

Irányító hatóság, közreműködő szervezet:
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
4028 Debrecen
Simonyi u. 14.
Tel.: 52/524-760
Fax.: 52/524-770
www.eszakalfold.hu

Közbeszerzési eljárási dokumentáció

  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Share/Save

Településközpont rehabilitációja

„Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpontjának rehabilitációja című” ÉAOP-5.1.1/E-2008-0006 számú pályázatot az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek találta.

A projekt műszaki tartalma:

  • zöldfelület megújítása (40 db fa 250 db konténeres sövény telepítése, 60 m2 gyepesítés)
  • a terület keleti oldalának (Művelődési Ház – Hársfa köz) teljes járdaburkolatainak cseréje
  • új 3 férőhelyes parkolók kialakítása a Művelődési Ház előtt valamint 5+5 férőhelyes parkoló építése a Bajcsy Zs. utcán az Iskola előtt
  • a Szt. Imre tér és műemlékeinek (’48 –as, I. – II. vh) felújítása, díszburkolatának kialakítása (790 m2), utcabútorok elhelyezése (15 db kerti pad és hulladékgyűjtő kosár. 10 db kerékpártároló)
  • a program kiegészítő elemként tartalmazza a központ két buszváró pavilonjának átépítését, a szelektív hulladékgyűjtő sziget kihelyezését, valamint szélrózsa tábla (információs tábla) elhelyezését a „körforgalomban”.

A projekt megvalósításának tervezett időtartama:
Kezdés: 2008. november
Befejezés: 2010. április


Az továbbiakban megtekintheti a fejlesztés részleteit Álmosdi Árpád építész, Csendes Monika, Csák Adrienn tervei alapján:

Burkolatterv az iskola előtt:

Burkolatterv a ’48 –as emlékműnél

Burkolatterv a körforgalomnál

Átnézetes helyszínrajz a fejlesztésről:


A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződés adatai:

Kivitelező:

Szilasi és Társa Kft. (interjú a cégvezetővel)
5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a

Műszaki ellenőr:

Invesztációs 2000 Kft.
5200 Törökszentmiklós
Kossuth tér 6/g

A szerződés értéke:

Nettó: 41.717.586, - Ft
ÁFA: 8.343.517, - Ft
Bruttó: 50.061.103, - Ft

A szerződés időtartama:

Kezdés: 2009. április 03.
Befejezés: 2010. április 02.

Irányító hatóság, közreműködő szervezet:

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
4028 Debrecen
Simonyi u. 14.
Tel.: 52/524-760
Fax.: 52/524-770
www.eszakalfold.hu

Sajtómegjelenések:

Megszépül Fegyvernek központja (szoljon.hu)

Letöltések:

Fotódokumentáció


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

    

Kapcsolódó cikkek:

Meghívó sajtótájékoztatóra

Share/Save

Csillag út felújítása

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat „Külterületi Csillag út útburkolat felújítása” című HÖF_TEKI pályázata támogatásban részesült.

A projekt fontosabb adatai:
- A beruházás összköltsége: 28.185 eFt
- HÖF_TEKI támogatás: 19.729 eFt
- Saját erő: 8.455 eFt

Műszaki adatok: A burkolat 1+200 és 2+665 km szelvény közötti szakaszának felújítása.
A beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertese: Krupatechnika Kft.
Műszaki ellenőr: Laczka Sándor

A projekt megvalósításának tervezett időtartalma:
- Kezdés: 2008. október
- Befejezés: 2008. november

A beruházás képei:
     

      

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződés adatai:

Kivitelező:
- Kupatechnika Kft. (interjú a cégvezetővel)
- 5231 Fegyvernek, Ady Endre u. 13/A

A szerződés értéke:
- Nettó: 23.154.180, - Ft
- ÁFA: 4.630.836, - Ft
- Bruttó: 27.785.016, - Ft

A szerződés időtartama:
- Kezdés: 2008. október 08..
- Befejezés: 2008. november 30.

Share/Save

Közterületi táblarendszer

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat „Egységes közterületi, információs táblarendszerének kiépítése„ című HÖF_TEKI pályázata támogatásban részesült.

A projekt fontosabb adatai:
- A beruházás összköltsége: 4.941 eFt
- HÖF_TEKI támogatás: 3.458 eFt
- Saját erő: 1.482 eFt

Műszaki adatok:
- 6 db települési üdvözlő tábla
- 3 db térképpel ellátott, átfogó információt nyújtó, piktorgrammokkal és utcanevekkel ellátott információs térkép tábla
- 31 db gyalogos információs tábla
- 1 szélrózsa tábla

A fejlesztés részletei tervek alapján:

  

A megkötött vállalkozási szerződés adatai:

Kivitelező:
- Táblavilág Magyarország Forgalomtechnikai Gyártó és Szolgáltató Kft., 2092 Budakeszi, Fő utca 234.
- Present Royal Reklámstúdió Kft., 5000 Szolnok, Abonyi u. 1/E

A szerződés értéke:

Táblavilág Magyarország Forgalomtechnikai Gyártó és Szolgáltató Kft.:
- Nettó: 3.801.263, - Ft
- ÁFA: 760.523, - Ft
- Bruttó: 4.561.516, - Ft

Present Royal Reklámstúdió Kft.:
- Nettó: 316.542, -Ft
- ÁFA: 63.308, -Ft
- Bruttó: 379.850, -Ft

A szerződés időtartama:
- Kezdés: 2008. november 19.
- Befejezés: 2009. szeptember 30.

Share/Save

Fegyvernek orvosi rendelő rekonstrukciója és bővítése pályázat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának „Fegyvernek orvosi rendelő rekonstrukciója és bővítése című” ÉAOP-4.1.2/A-2008-0011 számú pályázatát az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek találta.

A projekt fontosabb adatai:
- A beruházás összköltsége: 79.195 eFt
- ÉAOP támogatás: 69.624 eFt
- Saját erő: 9.571 eFt

A projekt műszaki tartalma:
A háziorvosi rendelő – kapacitást nem növelő – bővítése 120 m2 –rel, az épület teljes felújítása a szolgáltatási színvonal növelése érdekében. A minimumfeltételek teljesítéséhez, a preventív tevékenység erősítéséhez valamint a definitív ellátás bővítéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés.
A projekt célja akadálymentes, modern orvosi intézmény létrehozása mely megfelel a jogszabályi, szakmai, közgazdasági és társadalmi igényeknek.

A projekt megvalósításának tervezett időpontja:
- Tervezett kezdés: 2009. III. negyedév
- Tervezett befejezés: 2010. IV. negyedév

Képek a beruházásról:

    

A közbeszerzéssel kapcsolatos információk:

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződés adatai:

Kivitelező:
- Fegyvernek 2009. konzorcium (Konzorcium vezető: Tatár László EV.), 5231 Fegyvernek, Háy Mihály út. 24.

Műszaki ellenőr:
- Invesztációs 2000 Kft., 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g

Tervező:
- ATELIER - Építőipari Mérnöki Szolgáltatások (Tóth Zsolt EV.), 5000 Szolnok, Puszta utca 1.

A szerződés értéke:
- Nettó:48.178.473, - Ft
- ÁFA: 12.044.618, - Ft
- Bruttó: 60.223.091, - Ft

A szerződés időtartama:
- Kezdés: 2009. szeptember 30.
- Befejezés: 2010. június 30.

Irányító hatóság, közreműködő szervezet
- VÁTI Kht. Észak-alföldi Területi Iroda
- 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. (Halköz Üzletház, 1. em.)
- Tel: (52) 534 341
- Fax: (52) 534 345

Letöltések:
- Fotódokumentáció

  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Share/Save

Annaházi Idősek Klubja felújítása

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának „Csorba Mikro - Térségi Szociális Alapszolgáltatási központ fegyverneki telephelyének I. számú Annaházi Idősek Klubja felújítása, komplex utólagos akadálymentesítése és tárgyi infrastruktúrájának fejlesztése ” című ÉAOP-4.1.3/A-2008-0039 számú pályázatát az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek találta.

A projekt műszaki tartalma:
A szociális alapszolgáltatásokat nyújtó I. számú Annaházi Idősek Klubja épületének teljes felújítása, szigetelése és nyílászáróinak cseréje, komplex, utólagos akadálymentesítése. Az elavult bútorok, eszközök cseréje, a hiányzó informatikai rendszer kiépítése.
Az épület felújításával az akadálymentesítés megvalósításával a fogyatékkal élők (értelmi/mozgás), hajléktalanok nappali ellátásához szükséges feltételek megteremtése mikro térségi szinten, mely eddig hiányzó szolgáltatási forma.

A terveket készítette:
- Engler Sebestyén
- László József
- Varga Zoltán

A projekt megvalósításának tervezett időtartama:
- Kezdés: 2009. október 30.
- Befejezés: 2010. augusztus 30.

Pénzügyi keretek:
- Támogatás: 20.024.380 Ft
- Saját erő: 2.224.932
- Tervezett összköltség: 22.249.312

Kivitelező:
- Szilasi és Társa Kft., 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc u. 13/A

Szerződés értéke:
- Nettó: 14.676.000 Ft
- ÁFA: 3.669.000 Ft
- Bruttó: 18.345.000 Ft

Munkakezdés: 2010. április 26.
Befejezés: 2010. augusztus 30.

Műszaki ellenőr:
- Invesztációs 2000 Kft., 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g

Irányító hatóság, közreműködő szervezet
- VÁTI Kht. Észak-alföldi Területi Iroda
- 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. (Halköz Üzletház, 1. em.)
- Tel: (52) 534 341
- Fax: (52) 534 345

  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Share/Save

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának „Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat polgármesteri hivatal akadálymentesítése” ÉAOP-4.1.5-09-2009-0058 jelű pályázatát az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek találta.

A projekt fontosabb adatai:
- A beruházás összköltsége: 15.849 eFt
- ÉAOP támogatás: 14.264 eFt
- Saját erő: 1.585 eFt

A projekt tartalma:
- Projekt keretében fegyverneki Polgármesteri Hivatal komplex fizikai (akadálymentes parkoló, mosdó, közlekedő folyósok, nyílászárók) és infokommunikációs (vezetősáv, tájékoztató táblák, indukciós hurokrendszer) akadálymentesítése történik meg. A projekt eredményeként a polgármesteri hivatalban biztosított szolgáltatások (adóügy, gyámügy, anyakönyvvezető stb.) akadálymentesen, mindenki számára hozzáférhetővé vállnak.

A projekt megvalósításának tervezett időpontja:
- Tervezett kezdés: 2010. január 25.
- Tervezett befejezés: 2010. október 25.

Tervező:
- ATELIER Építőipari Mérnöki Szolgáltatások, Tóth Zsolt ev, 5000 Szolnok, Puszta utca 1.

Kivitelező:
- Szilasi és Társa Kft., 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc u. 13/A

Szerződés értéke:
- Nettó: 11.477.735 Ft
- ÁFA: 2.869.434 Ft
- Bruttó: 14.347.169 Ft

A szerződés időtartalma:
- Munkakezdés: 2010. április 26.
- Befejezés: 2010. október 25.

Műszaki ellenőr:
- Invesztációs 2000 Kft., 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g
  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Share/Save

Zalka Máté út építése

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat „belterületi Zalka Máté út építése” című HÖF_TEKI pályázata támogatásban részesült.

A projekt fontosabb adatai:
- A beruházás összköltsége: 8.412.044 Ft
- HÖF_TEKI támogatás: 6.309.033 Ft
- Saját erő: 2.103.011 Ft

Műszaki adatok:
- A burkolat 0+000 és 0+185,5 km szelvény közötti szakaszának felújítása.

A beruházásra beszerzési eljárás nyertese:
- Krupatechnika Kft., 5231 Fegyvernek, Ady E. u. 13/A

Műszaki ellenőr:
- Laczka Sándor, 5310 Kisújszállás, Marjalaki u. 37.

A projekt megvalósításának tervezett időtartalma:
- Kezdés: 2010. február
- Befejezés: 2010. augusztus

Share/Save

Oldalak