beruházás

Sajtóközlemény Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása

Sajtóközlemény

Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005

2018. júliusában hivatalosan is elindulhatott a Fegyvernek Várost érintő csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése.

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. május 31. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a település csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének megvalósulása érdekében. A beruházás teljes összege bruttó 225.000.000 Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A kivitelezői közbeszerzés nyertes ajánlattevője a KC BAU Kft. és CZETŐ Kft. konzorciuma lett, akivel az Önkormányzat 2018. június 12-én kötött szerződést. A szerződés nettó összege 161.705.020.- Ft.
 
A projekt céljai:
 • A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése,
 • A belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése
 • A települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
A projekt keretében megvalósuló beavatkozások hármas célt szolgálnak:
 • Megoldani az akut elvezetési problémákat a Szent Erzsébet úton.
 • Megteremteni egy megfelelő méretű gerinccsatornát, amely a településről érkező vizek károkozás mentes levezetésére alkalmas lesz.
 • Megalapozni a kijelölt vízgyűjtőn az önkormányzat saját tevékenysége során építendő csatornák vízelvezetési lehetőségét.

A célok maradéktalan teljesülése esetén a terület csapadékvíz elvezetése az építéssel közvetlenül érintett szakaszokon megoldottnak tekinthető, míg a teljes vízgyűjtőre csak újabb építési ütemek befejezésével lehet ezt kimondani.

A célok eléréshez szükséges beavatkozások
 
Az 1-es rendszer:
 • A bevezető nyílt csatorna és a csatornán lévő torkolati műtárgy átépítése a meglévő burkolat elbontásával, a csatorna méretének bővítésével és a meglévő torkolati műtárgy méretnövelésével.
 • A tervezett zárt 1,0 méteres gerinccsatorna megépítése a vízgyűjtőn keletkező és összegyűjtésére kerülő vizek elvezetésére.
 • A meglévő 0,6 méteres zárt beton csatorna vezetőképességének helyreállítása /iszaptalanítása és tisztítása/ a becsatlakozó föld medrű árok becsatlakozásainak helyreállításával együtt.
 • A meglévő szikkasztó hálózat átépítése elvezető rendszerűvé, valamint a különálló árkok összekötése a levezetés útvonalának biztosítására. A befogadó csatorna megépítésével és a közúti alatti átvezetés megépítésével.
2-es rendszer:
 • A Szent Erzsébet utcai szakasz árkainak rekonstrukciója a kapubejárók tisztításával és az árkok vezetőképességének helyreállításával.
Érintett szakaszok:
 • Szent Erzsébet út: Fő út és a Gyóni G. úttól a 4.sz főút kereszteződéséig tartó szakaszon
 • Szent Erzsébet út: Árpád úttól a Petőfi útig tartó szakaszon
 • Szegfű út: Szent Erzsébet úttól a Büdöséri csatornáig tartó szakaszon
A kivitelezési munkálatok kezdete: 2018. július 17.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2019. június 28.
Share/Save

Fenntartható közlekedésfejlesztés

Kedvezményezett neve: Fegyvernek Város Önkormányzata

Projekt címe: Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében

Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022

Szerződött támogatás összege: 340.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.

Forrás: ERFA

A projekt tartalmának bemutatása:

A közlekedésfejlesztést célzó beruházás konzorciumi formában megy végbe. Fegyvernek, mint projektgazda mellett 8 település együttműködése és fejlesztése valósul meg a projektben: Kétpó, Kuncsorba, Kunhegyes, Nagyiván, Örményes, Tiszaigar, Tiszaszentimre és Tomajmonostora. Ezzel 4 járás együttes fejlesztése valósul meg, a településeken a lakókat és az átutazókat is egy rendezett, egységes kép fogadja. Mindez párosításra kerül forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági beavatkozásokkal, amely eredményeképpen mind a közösségi közlekedés, mind a településeken belüli közlekedés biztonságosabbá, kényelmesebbé és hosszú távon fenntarthatóvá válik.

A projekt keretében az alábbi infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg:

Fegyvernek:

A 3216. jelű út szelvényei szerint visszafelé haladva a 4. számú főút irányába elsőként a Béke utcánál 2 db autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény építése a meglévő öblök és felépítmények bontásával, valamint kerékpártároló építése. A városközpontban a piacnál 2 db autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény, az orvosi rendelőnél pedig 2 db autóbuszmegálló öböl és 1 db felépítmény építése a meglévő öblök és felépítmények bontásával, valamint kerékpártárolók építése. A város központi részén további 19 db (három csoportban elhelyezett) közúttal párhuzamos vagy arra merőleges személygépkocsi parkoló építése térkő burkolattal. A Móra Ferenc Általános Iskolánál 2 db autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény építése a meglévő öböl és 2 db felépítmény bontásával, valamint kerékpártároló építésével együtt. A 3216 jelű út mindkét oldalán a 0+255 és a 4+080 km szelvények között kerékpársáv felfestése és kerékpáros táblák elhelyezése. A 4. számú főút 128-as km szelvényében található buszmegálló pár megszüntetése, áthelyezése a 3216. számú út 0+200-as km szelvényében épülő buszfordulóba. A 4. számú főút 126 és 127-es km szelvényeiben található buszmegállópárok felépítményeinek cseréje.

Kétpó:

Október 6. u. 1-3 sz. előtt a 4632 sz. közút 3+744 és 3+780 km szelvényei között a meglévő, jobboldali folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésre, új, korszerű váróhelyiséggel. A bal oldalon marad a folyópályás buszmegálló A Kossuth L. u. 10-12 előtt a 4632 sz. közút 3+273 és 3+329 km szelvényei között meglévő, baloldali folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésre. A jobboldalon marad a folyópályás buszmegálló. A Felszabadulás úton 1 db forgalomlassító fekvőrendőr építése. A Kétpó belterület 170 hrsz-on (Kultúrház) és a Kétpó belterület 199 hrsz-on (Almásy tér) kerékpártárolók kialakítása alépítménnyel és felépítménnyel együtt.

Kuncsorba:

Dózsa György u. 39-41. előtt a 4204. számú közút 5+050 és 5+109 km szelvényei között a meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésreúj, korszerű váróhelyiséggel.A szelvényezés szerinti jobb oldalon 1 db mozgáskorlátozottak részére kijelölt és 2 db normál parkolásra kijelölt parkolóhely, valamint kerékpártároló épül. A Dózsa György. u. jobb oldal, 66. sz. előtt a 4204. számú közút 6+130 és 6+186 km szelvényei között meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésre. A József Attila u. – Dózsa György u. csomópontjában új, szilárd burkolatú parkoló kerül kialakításra, melyen 6 db gépjármű tud várakozni.

Kunhegyes:

A 3221. jelű út 0+844 és 0+903 km szelvényei között a meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl kerül megépítésre. Mindkét buszöböl esetében új, korszerű várós helyiség kerül kialakításra. A 3217. jelű út 1+288 és 1+375 km szelvényei között a meglévő 2 db autóbuszöböl felújításra kerül és új korszerű, modern buszváró helyiségek kerülnek kialakításra.

Nagyiván:

A 3402. jelű út 9+755 – 9+854 km szelvények között a meglévő állami közút burkolata mellett 1 buszöböl pár kerül elhelyezésre egy darab buszváró helyiséggel, amely a szelvényezés szerinti bal oldalon kap helyet. A Polgármesteri Hivatal előtt 5 db normál, az épülő orvosi rendelő előtt 1 db mozgáskorlátozott és 3 db normál, a meglévő óvoda előtt 1 db mozgáskorlátozott és 2 db normál, a Polgármesteri Hivatal udvarán pedig 4 db normál parkoló kerül kialakításra. A 3402. jelű út10+008 – 10+057 km szelvények közötti szakaszon 1 db mozgáskorlátozott és 5 db normál parkoló kerül kialakításra.

Örményes:

A Felszabadulás utcában a meglévő beton burkolatú váróhelyiség a felépítménnyel együtt elbontásra kerül, és helyette új felépítményű váróhelyiség épül. A megépítendő buszperon és a meglévő járdaközött a járdakapcsolat szintén elkészül. A Felszabadulás utcában a Polgármesteri Hivatal előtt 2 db normál személygépjármű parkoló kerül kialakításra. A Szent István utca – Akácfa utca – Hársfa utca területén 2 db személygépkocsi parkoló és egy kerékpártároló épül alépítménnyel és felépítménnyel. A 4204. jelű út 12+205 és 12+261 szelvényei között a Kő u. 11. előtt autóbuszöböl építése. A meglévő beton burkolatú váróhelyiség a felépítménnyel együtt elbontásra kerül és helyette új felépítményű váróhelyiség épül. A megépítendő buszperon és a meglévő járda között a járdakapcsolat szintén elkészül.

Tiszaigar:

Dózsa György úton új, szabvány méretűbuszöböl, szabványos méretű buszperon valamint váró helyiség épül. A kijelölt gyalogátkelőhely építése a 34. sz. főúton a 9+094 km szelvényben épül. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a főút mindkét oldalán a járdát meg kell építeni a gyalogátkelőhely, országos közút burkolatának széléig. Az építendő járdaközvetlenül csatlakozik a szelvényezés szerinti jobb oldalon található meglévő járdához.

Tiszaszentimre:

A 22/1 és a 22/2 hrsz-úterületen 18 db személygépjármű és 1 db busz parkoló épül. A 23 hrsz-ú Sport út vagyis a 3217 jelű út 16+756 km szelvényében gyalogos átkelőhely létesül. A 633/4 hrsz-ú területen egy új kerékpártároló épül.

Tomajmonostora:

A Széchenyi u. 42-45 sz. előtt a 3217. sz. közút 9+062 km szelvényében gyalogátkelőhely építése. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a Széchenyi út páratlan számozású oldalán a járdát meg kell építeni a gyalogátkelőhely, országos közút burkolatának széléig. A Széchenyi út 61/a szám előtt a 3217. számú közút 8+848 km szelvényben az óvoda előtt gyalogátkelő építése. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a Széchenyi út és a Petőfi út mindkét oldalán a járdát meg kell építeni a gyalogátkelőhely, országos közút valamint az önkormányzati tulajdonú útburkolatának széléig. A Széchenyi úton a 3217. sz. közút 8+846 és 8+827 km szelvényei között új, szilárd burkolatú parkolókerül kialakításra, melyen 2 db gépjármű tud várakozni. 1 db kerékpártároló.

A projekt keretében szemléletformáló események megtartására is sor kerül:

 • RoadShow elem BringaAkadémia ügyességi és közlekedésbiztonsági pálya: Mobil bringapálya jelzőtáblákkal, jelzőlámpákkal és bólyákkal. A pálya működtetéséhez szükséges gyermek és felnőtt kerékpárok, fejvédők és gyakorlott animátorok biztosítottak.
 • Interaktív kerékpáros KRESZ órák: A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a kerékpárosokat érintő legfontosabb KRESZ szabályokkal.
 • Bringa párbaj: A párbajban részt vevő gyerekek kiélhetik versenyzési vágyukat: a BringaPárbaj két, állványokra helyezett bringán folyik, a versenyzőik így virtuálisan, mégis hatalmas küzdelemben tesznek meg 200 méternyi távolságot.
 • Bebiciklizés:A program célja, hogy adott kiinduló és célhelyszín között megtaláljuk a lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb útvonalat. Azt a helyi bringásokkal közösen bejárjuk, felhívva a figyelmet a kritikus helyekre, veszélyekre. A részt vevők térképet és közlekedésbiztonsági ajándékot kapnak.

A szemléletformálás további eszközeként egyedi, projektre szabott kerékpáros közlekedésbizonsági kiadvány, valamint a kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályokat is tartalmazó  tájékoztató szóróanyag elkészítésére is sor kerül.

 

Share/Save

Zöld Város kialakítása Fegyverneken

Fegyvernek Város Önkormányzata 100.000.000 Ft-ot nyert a „Zöld város kialakítása Fegyverneken” című, TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006 azonosító számú pályázaton, melynek keretében a kijelölt akcióterületen belül a város zöldfelületeinek növelése, megújítása, aktív rekreációs terek kialakítása, valamint gazdaságfejlesztési és közösségi céllal alulhasznosított ingatlanok energia-hatékony üzemeltetést biztosító hasznosítási lehetőségeinek megteremtése kerül megvalósítása . A projekt célja ezen felül a helyi társadalom környezettudatosságának és integrált szemléletének erősítése.
 
A projekt keretében városi aktív rekreációs terület kerül kialakításra a Hársfa, valamint a Szent Erzsébet úton, továbbá a növényfelület és biodiverzitása mövelése, a növényállomány reksontrukciója történik a Szent Erzsébet út mentén. A beruházás során a Szent Erzsébet út 161/a. szám alatti alulhasznosított épület megújítására és adottságainak megfelelően kereskedelmi és szolgáltató terek kialakítására is sor kerül. A helyi igényeknek megfelelően a Szent Erzsébet út 171. sz. alatt húsbolt kialakítására, a jelenleg használaton kívüli, Szent Erzsébet út 123. sz alatt található ingatlanon nonprofit szolgáltató ház kerül kialakításra, mely közösségi célra kerül hasznosításra. Az ingatlan fejlesztések során energiahatékny  működést biztosító megoldások kerülnek megvalósításra. Kiegészítő tevékenységként parkolók kialakítására, a térfigyelő rendszer bővítésére is sor kerül.
 
A projekt keretében az alábbi új szolgáltatások, funkció válnak elérhetővé:
 • Játszótér (Hársfa út)
 • Felnőtt játszótér (régi buszforduló)
 • Fásítás (Szent Erzsébet út)
 • Húsbolt (Szent Erzsébet út 171.)
 • Nonprofit szolgáltató ház (Szent Erzsébet út 123.)
 • Kereskedelmi és szolgáltató terek (Szent Erzsébet út 161.)
 • Pakolók
 • Térfigyelő kamerarendszer bővítése
A fejlesztések által javul az akcióterület funkcióellátottsága, bővül az elérhető szolgáltatások köre, javul a szolgáltatások minősége, a megújított zöldterületek révén a lakosság életminősége.
 
Kedvezményezett neve: Fegyvernek Város Önkormányzata
Projekt címe: Zöld város kialakítása Fegyverneken
Szerződött támogatás összege: 100.000.000 Ft
Támogatás mértéke:  100 %
Támogatás összege: 100.000.000 Ft
 
Projekt megvalósítása: 2017.06.05-2019.01.31
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00006
 
Forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap 
 
 
 
Share/Save

TOP-1.4.1–15-JN1–2016-00006

2018. április 26.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁJÉKOZTATÓ A„FEGYVERNEK ÚJTELEPI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ÉS KORSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE  16 FÉRŐHELLYEL”C. PROJEKTRŐL
TOP-1.4.1 – 15 - JN1 – 2016 - 00006
 
 
A projekt keretében Fegyvernek településen az óvodai és bölcsődei szolgáltatások épületének felújítására, átalakítására és bővítésére kerül sor. 
 
A tervek megvalósulásának eredményeként a bölcsőde szolgáltatását igénybe vevők számára a szakszerű, biztonságos ellátás biztosítása valósul meg, ezáltal segítve a 0-3 éves korú gyermekek szülei (25-40 éves kiemelt célcsoport) részére a munkába állás lehetőségét.              
 
Az óvoda infrastruktúrájának fejlesztésével, akadálymentes, biztonságos környezet megteremtése, energetikai átalakítás a hosszú távú fenntarthatóság miatt. 
 
Projekt megvalósítástól elvárt eredmények: 
•  Korszerű óvoda épület kialakítása, meglévő férőhelyszám (100 fő) fenntartása 
•  Korszerű bölcsőde épület 1 csoportszobával bővítve.
•  A férőhelyszám növelése: 14 fős csoportszobával. valamint a csoport bontásával az összes férőhely 10+16 fő. A férőhely növekedés összesen: 16 fő. 
•  Foglalkoztatás bővítése 2 kisgyermeknevelővel. (bölcsőde férőhelybővítés miatt) + bölcsődei dajka 
•  Felújítás során alkalmazott energiabarát módszerek alkalmazásával a működtetési költségek kb 15%-os megtakarítása, költségmegtakarítás. 
 
Műszaki-szakmai eredmények a projekt megvalósítása során:
A projekt komplex programmal fejlesztendő járásban valósul meg, ahol a HH/HHH kisgyermekek száma az országos átlag feletti, ezért a területi kiegyenlítődés kezdeti lépéseihez hozzájárul
A projekt hozzájárul a gazdasági növekedéshez, foglalkoztatás bővítéséhez 2 új munkahely létesítésével
A tervezett bővítmény nettó alapterülete 109,86 m2 lesz, mely során megvalósul a projektarányos akadálymentesítés, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülnek.
A projekt megvalósítására a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 
 
A projektről további információ a www.fegyvernek.hu oldalon olvasható.
 
Share/Save

Közintézmények energetikai fejlesztése Fegyverneken

Fegyvernek Város Önkormányzata 168.800.998 Ft-ot nyert a „Közintézmények Energetikai Fejlesztése Fegyvernek Városban” című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 azonosító számú pályázaton, melynek keretében önkormányzati intézmények, a Polgármesteri hivatal, a Központi óvoda, valamint a Könyvtár épülete kerülnek fejlesztésre. A projekt megvalósulása jelentős költségmegtakarítást eredményez az önkormányzat számára, valamint jelentős mértékben nő az energia-megtakarítás is.
 
Fegyvernek Város Önkormányzata fontos küldetésének tartja a környezettudatos, energia-hatékony intézményfenntartást. Ennek érdekében számos beruházást hajtott már végre és szándékozik megvalósítani a jövőben is. Az Önkormányzat tulajdonában több olyan közintézmény áll jelenleg, amelyek fenntartása, üzemeltetése és rendeltetésszerű karbantartása nagy anyagi terhet ró az Önkormányzatra, technológiája elavult. 
Jelen projekt keretében 3 épület fejlesztésére kerül sor: a Polgármesteri hivatal (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), a Központi óvoda (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.), valamint a Könyvtár (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 146.). Ezen épületek 50-100 éves múlttal rendelkeznek, így energiahatékonysági megújításuk indokolt. Mindhárom épület esetében megtörténik a homlokzat és a zárófödémek hőszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje. A Polgármesteri hivatalra és az Óvodára napelemes rendszer is telepítésre kerül, továbbá az Óvoda és a Könyvtár épületek projektarányos akadálymentesítése is megvalósul.
A fejlesztés eredményeként jelentős energia- és költségmegtakarítás valósul meg: a primer energia-megtakarítás 305,1 MWh, azaz 1.099 GJ. A jelenlegi, évi átlagos 5.763 eFt-os földgázra és villamos energiára fordított költségek a fejlesztés eredményeként jelentős mértékben, 503 eFt-ra csökkennek. A megújuló energiafelhasználás 23,18 MWh-val, azaz 83,4 GJ-lal növekszik. A projekt 2017. október és 2018. november között valósul meg.
A beruházás szemléletformáló hatásaként említhető, hogy a napelemes rendszeralkamazásokkal egy ingatlan energiaigénye jelentős mértékben csökkenthető, amely a település lakosságának példaként is szolgálhat, ösztönözve őket a környezet- és energia-hatékony berendezések saját otthonaikba való beépítésére.
 
Kedvezményezett neve: Fegyvernek Város Önkormányzata
Projekt címe: Közintézmények Energetikai Fejlesztése Fegyvernek Városban
Szerződött támogatás összege: 168.800.998 Ft
Támogatás mértéke:  100 %
Támogatás összege: 168.800.998 Ft
 
Projekt megvalósítása: 2017.10.30-2018.11.30
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044
 
Forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap 
 
 
Share/Save

FEGYVERNEK VÁROS CSAPADÉKVÍZ CSATORNÁZÁSA

Kedvezményezett neve: Fegyvernek Város Önkormányzata
Projekt címe: Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00005
Támogatás összege: 225.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2019. június 28.
 
A PROJEKT BEMUTATÁSA:
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. május 31. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a település csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének megvalósulása érdekében.
A beruházás teljes összege bruttó 225.000.000.- Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg.
 
A projekt célja
A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
 
Jelenlegi helyzet bemutatása
Fegyvernek településen az 1960-as évektől több lépcsőben eltérő koncepciók alapján folyt a csapadékcsatorna hálózat fejlesztése. A nyílt földmedrű szikkasztó árkok és zárt betoncsöves rendszerek, valamint kis utcai átemelővel működő rendszerek keveréke jellemzi a település csapadékcsatorna hálózatát. Az eltérő koncepciók és eltérő tervezői megoldások hatására, valamint az átgondolatlan településfejlesztések és telekosztások miatt a településen kialakult helyzetben sehol sincs a kor igényeinek megfelelő méretű gerinccsatorna-rendszer. A megfelelő méretű gerinchálózat hiánya miatt a településen szétszórtan megjelenő problémás területeken történt csapadékvíz- és belvízelvezetési fejlesztések nem valósíthatóak meg.
Ezért a fejlesztések első lépéseként a megfelelő méretű gerinchálózat kiépítést kell elvégezni, melynek végső befogadója minden esetben az önkormányzat kezelésében lévő Holt- Tisza.
A település másik problémája a település személyi és költségvetési lehetőségeit nagyban terhelő Holt- Tisza és az abba befolyó Büdös-ér önkormányzati kezelése. Mindkét vízgazdálkodási rendszert évtizedes vízminőségi és vízelvezetési problémák terhelik, melyek megoldása a jelen finanszírozási rendszerben sem lesz maradéktalanul megoldható.
 
Tervezett csapadékvíz elvezető rendszer ismertetése
Elérendő célok
A projekt keretében megvalósuló beavatkozások hármas célt szolgálnak:
 • Megoldani az akut elvezetési problémákat a Szent Erzsébet úton.
 • Megteremteni egy megfelelő méretű gerinccsatornát, amely a 1.1 Helyszínrajzon szereplő vízgyűjtőről érkező vizek károkozás mentes levezetésére alkalmas lesz.
 • Megalapozni a kijelölt vízgyűjtőn az önkormányzat saját tevékenysége során építendő csatornák vízelvezetési lehetőségét
A célok maradéktalan teljesülése esetén a terület csapadékvíz elvezetése az építéssel közvetlenül érintett szakaszokon megoldottnak tekinthető míg a teljes vízgyűjtőre csak újabb építési ütemek befejezésével lehet ezt kimondani.
 
A célok eléréshez szükséges beavatkozások
 
Az 1-es rendszer:
 • A bevezető nyílt csatorna és a csatornán lévő torkolati műtárgy átépítése a meglévő burkolat elbontásával, a csatorna méretének bővítésével és a meglévő torkolati műtárgy méretnövelésével.
 • A tervezett zárt 1,0 méteres gerinccsatorna megépítése a vízgyűjtőn keletkező és összegyűjtésére kerülő vizek elvezetésére. A Budai Nagy Antal úttól a Szegfű utca végén lévő nyílt csatorna szakaszig a Szent Erzsébet úton található közút és a nagynyomású gázvezeték keresztezésével.
 • A meglévő 0,6 méteres zárt beton csatorna vezetőképességének helyreállítása - iszaptalanítása és tisztítása - a becsatlakozó föld medrű árok becsatlakozásainak helyreállításával együtt.
 • A meglévő szikkasztó hálózat átépítése elvezető rendszerűvé, valamint a különálló árkok összekötése a levezetés útvonalának biztosítására. A befogadó csatorna megépítésével és a közúti alatti átvezetés megépítésével.
2-es rendszer:
 • A Szent Erzsébet utcai szakasz árkainak rekonstrukciója a kapubejárók tisztításával és az árkok vezetőképességének helyreállításával.
A projekt tervezett befejezési határideje: 2019. május 31.
 
Share/Save

Fenntartható közlekedésfejlesztés sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ AZ„EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSA A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN” C. PROJEKTRŐL

Jelen konzorciumi projekt olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő éserősítőközlekedésfejlesztési intézkedések megvalósulását szolgálja a települések között, melyhozzájárul az élhető városi és települési környezetkialakulásához.
 
Fegyvernek, mint projektgazda mellett 8 település együttműködése és fejlesztése valósul meg a projektben: Kétpó, Kuncsorba, Kunhegyes, Nagyiván, Örményes, Tiszaigar, Tiszaszentimre és Tomajmonostora.
 
A konzorcium 9 települése közöttiközlekedési rendszer szerves egésznek tekinthető, hiszen ugyanazon tömegközlekedésiszolgáltató(Középkelet-Magyarországi Közlekedési központ Zrt.) látja el a feladatát a területen. A települések aközlekedési útvonal tekintetében egyjól körülhatárolható É-D irányú közúti kapcsolattal rendelkeznekegymással. A megépülő egységes képet mutató autóbuszöblök és autóbuszvárókezt a szinergiátkívánják erősíteni.
A projekt keretében szemléletformáló események megtartására is sor kerül (RoadShow elem BringaAkadémia ügyességi és közlekedésbiztonsági pálya; interaktív kerékpáros KRESZ órák; bringa párbaj; bebiciklizés)
A szemléletformálás további eszközeként egyedi, projektre szabott kerékpárosközlekedésbizonsági kiadvány, valamint a kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályokat is tartalmazó  tájékoztató szóróanyag elkészítésére is sor kerül.
Az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó tervdokumentációk engedélyezés alatt állnak, azok elfogadását követően kerül kiírásra a kivitelezési munkálatokat magába foglaló közbeszerzési eljárás.
 
A projekt megvalósítására a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. 
 
Share/Save

Oldalak