HVI

Hirdetmény

Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló  9/2016. (VI.28.) IM rendelet 10. § (2) bekezdés c/ pontjában foglaltaknak megfelelően közzéteszem a Helyi Választási Iroda chnét, a Helyi Választási Iroda vezetőjének nevét.
 
A Helyi Választási Iroda címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Vezetője: dr. Pető Zoltán jegyző Tel: 56/556-010, Fax: 56/787372, E-mail: jegyo@fegyvernek.hu
Helyettese: Kuntzer Mártonné igazgatási csoportvezető Tel: 56/556-021, Fax: 56/787-372, E-mail: igazgatas@fegyvernek.hu
Share/Save

Közlemény a jelöléshez szükséges ajánlások számáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §(l) bekezdésében kapott felhatalma zás alapján közzéteszem Fegyvernek város területén a jelöltajánlásho z (egyéni listás képviselöjelölt , polgármesterjelölt) szükséges érvényes ajánlások számát:

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat , hogy Fegyverneken a központi névjegyzék 2014. augusztus 15-i adatai alapján a választópolgárok száma 5452 fő.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 201O. évi L. törvény 9. §. (l) bekezdése alapján képviselőjelölt az, akit a választópolgárok l %-a jelölnek ajánl, azaz 55 fő.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §. (3) a) pontja alapján a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú településen polgármesterjelölt az, akit a választópolgárok 3%-a jelöltnek ajánl, azaz 164 fő.

Letölthető verzió pdf

Share/Save

Választási Információs Szolgálat

A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 75.§ b) pontjában előírtak szerint közzéteszem a választási információs szolgálat általános feladatait, valamint elérhetőségeit.
A választási információs szolgálat annak érdekében működik, hogy a hozzá forduló állampolgárok a választásokkal kapcsolatban felmerülő jogi, igazgatási, informatikai és adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben közvetlen, korrekt tájékoztatást kapjanak. Átvesz és továbbít a választással kapcsolatos beadványokat, rendelkezésre bocsát az eljárás során használt nyomtatványokat, információs anyagokat, segít azok kitöltésében. A választó polgárok részére a választójog gyakorlásához szükséges minden információt megad.

Fegyvernek Városban a Választási Információs Szolgálat tagjai:

A település jegyzője, egyben a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője Buzás Istvánné dr.
Telefon: 06-56-556-010.
e-mail: hivatal@fegyvernek.hu

A HVI vezetőjének jogi helyettese Kuntzer Mártonné igazgatási csoportvezető.
Telefon: 06-56-556-020,
e-mail: hivatal@fegyvernek.hu

A település anyakönyvvezetője, a választással kapcsolatos regisztrációs és nyilvántartási teendők munkatársa Bárdi Lászlóné.
Telefon: 06-56-556-020,
e-mail: hivatal@fegyvernek.hu

Személyesen, hivatali időben a Polgármesteri Hivatalban érhetők el: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. sz. alatt.

Buzás Istvánné dr.
jegyző, HVI-vezető

Share/Save

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének tájékoztatása

Fegyvernek város önkormányzati képviselőtestülete 2014. évben megválasztható tagjai számának meghatározásáról

Határozat:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán Fegyvernek városban az önkormányzati képviselőtestület megválasztható tagjainak számát 8 főben állapítom meg.

Letölthetó pdf formátumú határozat

Share/Save