hirdetmény

Hirdetmény az M4 gyorsforgalmi úttal kapcsolatban

Tájékoztatom Fegyvernek Város lakosságát, a civil,  érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt megbízásából a tervezett M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós  - Püspökladány közötti szakasz részeként Fegyvernek Város közigazgatási határát érintő nyomvonal megvalósítása érdekében településrendezési terv módosítás készül.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján készül  a tervmódosítás. A tervmódosítás eljárásrendje - tekintettel arra, hogy az M4 gyorsforgalmi út nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás -  tárgyalásos eljárás.
A 143/2020. (IV. 22.) Kormányrendelet a vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, Fegyvernek Város lakosságát, a civil és társadalmi szervezetek, az egyházak, a vállalkozókat, őstermelőket., hogy az elkészült előzetes tervdokumentáció Fegyvernek Város hivatalos weblapján a www.fegyvernek.hu linken közzétételre kerül 2020. szeptember 15 – szeptember 30. között.
 
 
A honlapra feltöltött dokumentációval kapcsolatban várjuk írásbeli javaslataik, észrevételeiket, véleményüket. Véleményeiket kérjük, hogy a titkarsag@fegyvernek.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjenek, a véleményezés ideje alatt, 2020. szeptember 30-ig.
 
Véleményeiket, észrevételeiket, javaslataikat ezúton is megköszönjük.
 
Fegyvernek, 2020. szeptember 15.
Tatár László
polgármester
 
Share/Save

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY EGYSZERI TÁMOGATÁS

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy az augusztusi gyermekvédelmi támogatás átvétele az alábbi időpontban lesz lehetséges:

2020. AUGUSZTUS 25. (KEDD) 8 30 ÓRA ÉS 12 00 ÓRA KÖZÖTT.

HELYE: FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁRGYALÓTERME.

A támogatást csak a jogosult veheti át, amennyiben nem tud személyesen eljönni, csak hivatalos meghatalmazással tudjuk más személynek a támogatást átadni. (2 tanú aláírása is szükséges a meghatalmazáson!) A törvényes képviselők és a nagykorúvá vált gyermekek pénzbeli támogatás átvételéhez érvényes személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal. Utólagos átvételre Fegyverneki Polgármesteri Hivatal pénztárában van lehetőség hétfőtől csütörtökig 8.00-12.00 és 14.00-15.00 időszakban.

Együttműködésüket köszönjük!

Share/Save

Oldalak