tájékoztatás

Szünidei gyermekétkeztetés - 2019 téli szünidő

Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján amennyiben az Ön gyermeke/i/ hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete 2019. november 24-én fennáll és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az önkormányzat biztosítja, hogy a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott téli tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet) étkeztetésben részesüljön.
Az ingyenes szünidei étkeztetést a téli szünetben (5 hónapos kortól 18. éves korig) az alábbi 5 munkanapon biztosítja Fegyvernek Város Önkormányzata a gyermekek részére:
 • 2019.
  • december 23.
  • december 30.
  • december 31.
 • 2020.
  • január 2.
  • január 3.
Felhívom a fegyverneki lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, bölcsődei és óvodai nevelést igénybevevő gyermekek szüleinek/gondviselőinek figyelmét, hogy a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, valamint Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodája a fenti időpontokban nyitva tartanak, így a téli  szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére ezen intézményekkel jogviszonyban álló gyermekek esetében nincs lehetőség, azonban a szokásos intézményi gyermekétkeztetés igénybe vehető.
Az egyszeri meleg étkezést a szülő vagy törvényes képviselő ételhordóban viheti el. Akadályozó ok (pl.: betegség) esetén az ételt más nagykorú személy csak meghatalmazással veheti át.
 
Az átvétel lehetséges helyszínei: 
 • MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. 
 • GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA HÁRSFA ÚTI KONYHÁJA Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.  /Bejárat a Hársfa út felől/
Átvétel ideje: 11.30 - 12.30
 
Az igénylőlap a Csorba Mikro- térségi Alapszolgáltatási Központban (családsegítő) tölthető ki, 2019. december 2-tól  2019. december 18-ig .
 
Fegyvernek Város Önkormányzata
Share/Save

Tájékoztató pénzbeli támogatás utólagos kifizetéséről

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY EGYSZERI TÁMOGATÁS
 
Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy azon jogosultak számára, akik a 2019. november 21-i osztási napon nem vették fel pénzbeli támogatásukat, utólagos átvételre az alábbi helyen és időben van lehetőség:
FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZTÁRA
NYITVATARTÁSI IDŐ:
HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 8.00-12.00 14.00-15.00
PÉNTEK: ZÁRVA
 
A támogatást csak a jogosult veheti át, amennyiben nem tud személyesen eljönni, csak hivatalos meghatalmazással tudjuk más személynek a támogatást átadni. (2 tanú aláírása is szükséges a meghatalmazáson!) A törvényes képviselők és a nagykorúvá vált gyermekek pénzbeli támogatás átvételéhez érvényes személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal.
Felhívjuk figyelmüket a 149/1997. (IX. 10.) Korm.rendelet 68.§ (13) bek. c) pontjára, miszerint a jogosult a támogatást - a folyósítás megkísérlését követő 2 hónapon belül - nem veszi át, a jegyző gondoskodik a folyósításra nem került támogatás központi költségvetésbe történő visszafizetéséről, ezáltal a korábban jogosult személy elesik a támogatástól.
Share/Save

Tájékoztatás

Az MVM OVIT Zrt. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a Debrecen Józsa - Albertirsa 400 kV-os távvezeték 2019. november 15-én feszültség alá kerül.

A fenti időponttól az oszlopszerkezetekre felmászni, a vezetéket megközelíteni szigorúan tilos és életveszéklyes!

Erre a linkre kattintva letölthető az eredeti tájékoztató.

Share/Save

Tájékoztatás

Tisztelt Fegyverneki Lakosok!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, de az igénybejelentő nyilatkozatot 2018. október 15-ig leadott vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére kiállított tüzelő utalványok postázásra kerültek. Az utalványon feltüntetésre került, mely szolgáltatótól tudják átvenni az igényelt fűtőanyagot.
 
 • szén, brikett: Fischer Transz Kft. Fegyvernek, Bajcsy Zsilinszky E. út 10. szám
 • PB-gázpalack: Tukarcs Mihály egyéni vállalkozó Fegyvernek, Szent Erzsébet út 46. szám
 • fa: Szapáry Speed Kft. Fegyvernek, Ady Endre út 8. szám 
 
A Korm. határozat szerint a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb költségeket/szállítás, darabolás/, a szállítás költsége a kedvezményezettet terheli. Az utalvány beváltásakor az utalvány kedvezményezettje köteles a személyazonosságát arcképes igazolvánnyal (pl. személyazonosító igazolvány) igazolni. Amennyiben a kedvezményezett nem személyesen veszi át a tüzelőanyagot, a tüzelőanyag átvételére meghatalmazott személy részére szabályosan kiállított meghatalmazást kell készíteni.
 
Fegyvernek Város Önkormányzata
Share/Save

Eon üzemszünet

Tisztelt Lakosság!

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

 

Utca

Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Dózsa György utca Páros házszám 2 32
2018-10-08 08:00 16:00
Gárdonyi Géza út Egész utca
2018-10-08 08:00 16:00
Szent Erzsébet út Páratlan házszám 81 169
2018-10-08 08:00 16:00
Lehel utca Egész utca
2018-10-08 08:00 16:00
Szent Erzsébet út Páros házszám 102/a 176
2018-10-08 08:00 16:00
Bacsó Béla utca Egész utca
2018-10-08 08:00 16:00 Piac tér
Hársfa utca Egész utca
2018-10-08 08:00 16:00 Hársfa köz
Hársfa utca Egész utca
2018-10-08 08:00 16:00
Dózsa György utca Páratlan házszám 1 27
2018-10-08 08:00 16:00
Kossuth Lajos utca Egész utca
2018-10-08 08:00 16:00
Gát utca Egész utca
2018-10-08 08:00 16:00
Külterület Páros házszám
2018-10-08 08:00 16:00 Büdöséri vízátemelő,Gázgyűjtő Nagykörü 2,Hillér,Szennyvíztelep,20/1. Csatorna őrtelep,Almatároló
Platán utca 1
2018-10-08 08:00 16:00

 

Köszönjük megértésüket! 
 
Üdvözlettel: 
E.ON Ügyfélszolgálat
Share/Save

Oldalak