tájékoztató

Tájékoztatás a szennyvíz-beruházásról

Továbbra is jó ütemben halad a település kül- és belterületén is a szennyvízberuházás. A jó időnek köszönhetően rövid idő alatt elkészült a szennyvíztelepen épülő tisztítóműtárgy alapozásához szükséges földmunka, mely során kb. 2.000 m3 föld került kitermelésre. Elkészült az előírt ágyazati réteg, majd a vasalási és betonozási munkák egy része. A telepépítéssel párhuzamosan megkezdődött a telepre vezető külterületi szennyvíz nyomóvezeték és ivóvízvezeték kiépítése is.
Belterületen eddig 18 km gerinchálózat épült meg a hozzá kapcsolódó tisztítóaknákkal és bekötővezetékekkel, a készültség foka közel 40 %-os. Jelenleg kb. 10 helyszínen folyik csatornaépítési munka, melyet az egyes területek építésvezetői és a Mérnökszervezet mellett az Önkormányzat is folyamatosan ellenőriz. A kivitelezést végző vállalkozó az új munkaterületeken a munkálatok megkezdése előtt kb. két héttel értesíti az ingatlan tulajdonosokat a kezdés várható időpontjáról, valamint az ingatlanokra elhelyezendő tisztítóidom helyének kijelöléséről közösen helyszíni jegyzőkönyvet vesznek fel.
Több csatornaszakaszon folyamatban van a minősítéshez szükséges sikeres víztartási próba és a kamerás vizsgálat, mely során elkészül az egyes szakaszok lejtési szintmérése, valamint felderíthetők a cső- és illesztési hibák. Ezt követően a munkavégzéssel érintett közterületek végleges tereprendezését, helyreállítását is elvégzik a vállalkozók. Az útátvágások, útfelbontások jelenleg az előírásnak megfelelően ideiglenesen kerülnek helyreállításra, a végleges helyreállítás várhatóan július hónaptól kezdődik meg.
A projekttel kapcsolatos észrevételeivel, kérdéseivel továbbra is bizalommal forduljanak a kivitelező SADE Magyarország Mélyépítő Kft. munkatársaihoz az építési helyszíneken vagy a Fegyvernek-Szapárfaluban lévő projektirodában (Ady E. út 47.), illetve az Önkormányzat illetékes munkatársaihoz.

Fegyvernek Város Önkormányzat

Share/Save

Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Fegyvernek településen a Kossuth, Hunyadi, Schönherz, Engels, Temető, Torony, Orgona, Viola, Árvácska, Gyöngyvirág, Nefelejcs, Rezeda, Martinovics, Bocskai, Munkácsi, Platán, Szivárvány, Csillag, Gyóni G., Szegfű, Tulipán és Rozmaring utcákban 2014. május 9-én 8.00 órától 12.00 óráig  szennyvízberuházás keretein belül megvalósuló ivóvízbekötési munkálatok miatt az ivóvízszolgáltatás szünetel. Megértésüket köszönjük!

Share/Save

Tájékoztatás a szennyvíz-beruházásról

A kora tavaszi változékony, csapadékos időjárást követően az eddigieknél nagyobb ütemben és több helyszínen folytatódnak a településen a szennyvíz beruházás építési munkálatai. A csatorna-beruházás keretében tervek szerint összesen 24.936 fm bekötővezeték, valamint 45.070 fm gravitációs gerinchálózat épül meg 11 db közterületen elhelyezett átemelővel. Az egyes öblözetek a terepszint adottságai miatt nyomott vezetékekkel kapcsolódnak egymáshoz, majd a legnagyobb teljesítményű végátemelőből a most épülő 600 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telepre szintén egy 2.906 fm hosszú nyomóvezetéken jut el a szennyvíz, ahol a megtörténik az ártalmatlanítása.
Lapzártánkkal egyidőben kezdődött meg a jelenlegi szippantott szennyvizet kezelő telep melletti területen az új tisztítómű műtárgyainak építéséhez kapcsolódó földmunka végzés. A hálózat és a telep-építés ütemterve szerint a 6 hónapos próbaüzem várhatóan a tervezett időpontban ez év őszén megkezdődhet.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Tisztelt Lakosság türelmét a kivitelezési munkák során tapasztalt kellemetlenségek miatt. Amennyiben a projekttel kapcsolatosan észrevétele, kérdése merül fel, kérjük bizalommal keressék fel a kivitelező SADE Magyarország Mélyépítő Kft. munkatársait a Fegyvernek-Szapárfaluban lévő projektirodában (Ady E. út 47.), illetve az Önkormányzat illetékes munkatársait.

Fegyvernek Város Önkormányzat

Share/Save

Járási Hivatal tájékoztatója

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala elköltözött.
Új cím: Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 135/A. (volt Polgármesteri Hivatal épülete)
Megváltozott telefonszámaink:
Ügyfélszolgálat: 56/795-308; 56/795-309
Földhivatal hivatalvezető: 56/795-303
Földügyi – földmérési osztályvezető: 56/795-304
Ingatlan nyilvántartási osztályvezető: 56/795-305
Földmérési osztály: 56/795-311

Az ügyfélfogadási idő változatlan!

Dr. Botka János Hunor
Hivatalvezető

Share/Save

Haltelepítés

Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény részéről tájékoztatjuk a horgászokat, hogy az Alsóréti Holt-Tisza 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös holtágainak haltelepítése 2014. március 18-19. napján történik. A kihelyezés során összesen 30 mázsa háromnyaras „horogérett” ponty kerül a holtágba.

HORGÁSZATI TILALOM !

A háromnyaras ponty telepítése miatt az Alsóréti Holt-Tisza egész területére 2014. március 18. (kedd) 8.00 órától 2014. március 21. (péntek) 8.00 óráig általános horgászati tilalom kerül elrendelésre! A vízterületen fenti időpontig mindennemű horgászati tevékenység folytatása tilos!

Fegyverneki Mezőgazdasági
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

Share/Save

Tájékoztató a közmeghallgatásokról

A képviselőtestület 2014. évi munkatervében meghatározta az ez évi közmeghallgatások időpontját. Ezek az alábbiak:

• Március 6. Szapárfalu Klubkönyvtár
• Március 13. Móra Ferenc Általános Iskola
• Március 20. Művelődési Ház

Kezdési időpont: 17 óra

TÁJÉKOZTATÓ:
- AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL, GAZDÁLKODÁSÁRÓL
- AZ ÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL
- A SZENNYVÍZHÁLÓZAT ÉPÍTÉSÉRŐL

Share/Save

A Járási Hivatal tájékoztatása a kiemelt ápolási díj igényléséről

Tisztelt Ügyfeleink!

2014. január 01. napjától kérelmet lehet benyújtani a Törökszentmiklósi Járási Hivatalnál, a Fegyverneki Kirendeltségen és a járás többi településén az ún. települési ügysegédi irodákban kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítására.
Kiemelt ápolási díjra jogosult az a közeli hozzátartozó,
1. aki olyan 18. életévét betöltött személy gondozását, ápolását végzi, aki rendelkezik a rehabilitációs hatóság 2012. január 01. napja után készült érvényes és hatályos állásfoglalásával, miszerint a komplex minősítés alapján az ápolt „E” minősítési kategóriába sorolt („egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes”) vagy
2. aki olyan 18. életévét be nem töltött személy után a (miniszteri rendeletben meghatározott) betegségére vagy fogyatékosságára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.
Ebben az esetben attól a szakorvostól (nem háziorvos), vagy egészségügyi intézmény szakorvosától kell igazolást kérni, aki eredetileg kiadta az igazolást a magasabb összegű családi pótlék megállapításához.
(A szakorvosi igazolás nyomtatvány a Járási Hivatalnál is kérhető.)
A kiemelt ápolási díj igénylésének menete:
- Kérelem benyújtása a Járási Hivatalnál, a Fegyverneki Kirendeltségen, illetve a települési ügysegédi irodákban lehetséges.
A kérelemhez csatolni kell:
- a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását (1. pont)
- vagy a szakorvosi igazolást (2. pont)
A kiemelt ápolási díj havi összege: bruttó 53.100,- forint.

Abban az esetben, ha az ápolt nem rendelkezik a rehabilitációs bizottság komplex állásfoglalásával, vagy rendelkezik, de az 2012. január 01. napja előtt keletkezett, akkor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervénél (Kormányablak, Szolnok, Kossuth L. tér 5/a. szám alatt) lehet kérni a komplex minősítést.
A rehabilitációs bizottság komplex állásfoglalásának igénylése:
Az ápolt kérelmet nyújt be hatósági bizonyítvány kiállítására kiemelt ápolási díj megállapításához szükséges komplex rehabilitációs vizsgálat elvégzése tárgyában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rehabilitációs Szakigazgatási Szervhez. (A kérelem tartalmazza az ápolt azonosításához szükséges minden személyes adatot.), továbbá a kérelemhez csatolni kell:
- Háziorvostól 4 oldalas orvosi beutaló a komplex vizsgálathoz.
- Amennyiben az ápolt nem tud közlekedni és nem szállítható, szükséges még egy igazolás a háziorvostól – az ápolt az orvosi bizottság előtt nem tud megjelenni.
- Gondnoki kirendelő határozat, amennyiben az ápolt gondnokság alatt áll.
- Fogyatékossági támogatás folyósítása esetén a megállapító határozat.
- Orvosi szakvélemények, szakhatósági állásfoglalások, az ápolt egészségi állapotával kapcsolatos egyéb iratok.

Dr. Botka János Hunor
hivatalvezető

Share/Save

Tájékoztatás a szennyvízszippantásról

A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény a kötelező közszolgáltatás keretén belül látja el a településeken keletkező és felszíni zárt műtárgyakban összegyűjtött, lakossági illetve közületi/céges szennyvizek szippantását, a szennyvíz elszállítását és engedéllyel rendelkező ürítő telepen történő elhelyezését.
A szennyvíz szippantási szolgáltatás megrendelhető az alábbi elérhetőségeken:
• Személyesen a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban (munkanapokon: hétfő-csütörtök 7:30-16:00, péntek 7:30-13:00)
• Telefonon a 06-56/556-013-as telefonszámon.

Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy megrendeléskor a következő adatokat rendelkezésünkre bocsátja:
• szolgáltatást igénybe vevő neve, elérhetősége
• fogyasztási hely pontos címe, ahonnan a szippantott szennyvizet el kívánja szállíttatni
• elszállítandó szennyvíz becsült mennyisége

Megrendelését lehetőség szerint a szolgáltatás igénybevétele előtt minimum 5 munkanappal szíveskedjen leadni, mivel a begyűjtés ütemezése a rendelkezésre álló szállítójárművek és a tisztítótelep napi maximális tisztítási kapacitásának figyelembe vételével történik. Intézményünk a megrendelést követően a fogyasztóval egyeztetett időpontban gondoskodik a szennyvíz elszállításáról, mely során kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ingatlanra történő bejutást szíveskedjenek biztosítani.
Az Intézmény állattartásból származó hígtrágyát, veszélyes hulladékot tartalmazó szennyvizet, valamint egyéb háztartási hulladékkal és idegen anyaggal kevert szennyvizet nem szállít el!

Tájékoztatásul Fegyvernek településen a szippantási díjak az alábbiak, mely tartalmazza a begyűjtés, a szállítás, valamint a tisztítótelepen történő ártalmatlanítás díját:

  lakossági szippantás közületi szippantás
ártalmatlanítás díja 522,80.- Ft + ÁFA/m3 680.- Ft + ÁFA/m3
szállítás díja 350.- Ft + ÁFA/m3 550.- Ft + ÁFA/m3
összesen 872,80.- Ft + ÁFA/m3 1.230.- Ft + ÁFA/m3

Fegyvernek, 2014. január 20.

Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési
és Fejlesztési Intézmény

Share/Save

Ingatlanon belüli házi szennyvízcsatornák létesítése

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken c. projekt keretében Fegyvernek város közigazgatási területén folyamatban vannak a csatornaépítési munkálatok. A beruházás során többek között elkészülnek az érintett (víziközmű társulathoz csatlakozott) ingatlanok telekhatárán belüli 1 méterig a szennyvízbekötő csatornák ellenőrző-tisztítóidommal.
Az ingatlanon belül a házi szennyvízcsatorna megépítése már az ingatlantulajdonos feladata és költsége. Ehhez az építkezéshez nyújt valamennyi szennyvízcsatornázásban érintett lakosnak jelen cikkünk információkat és segítséget.

Általános információk:
1. A házi szennyvízcsatorna építését célszerű a külső gerincvezeték becsatlakozó csonkjának elkészítése után – a beruházó által lefektetett csővezeték fektetési mélységének ismeretében – elvégezni.
2. Házi szennyvízcsatornát rákötni a csatlakozó csonkra csak akkor lehet, ha a munkálatok során a közterületi csatornák, átemelők műszaki átadás-átvétele már megtörtént. Az ütemezett üzembe helyezésekről az érintett utcákban az ingatlan tulajdonosok előzetesen értesítést kapnak. Az ingatlan tulajdonosa a házi szennyvízcsatorna elkészítését/elkészíttetését, majd ennek csatlakoztatását a bekötőcsatornához köteles megvalósítani az utcai szennyvízgyűjtő csatorna üzembe helyezéséről szóló értesítést követően.
3. A házi szennyvízcsatornák kivitelezése az alábbi módon történhet:
a/ Az ingatlan tulajdonosa a házi szennyvízcsatorna teljes kivitelezését Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézménnyel végezteti el.
b/ Az ingatlan tulajdonosa a házi szennyvízcsatorna létesítést saját maga végzi el teljes egészében, illetve más vállalkozást megbízva.
4. A házi szennyvízcsatorna kivitelezéséből adódó esetleges károkért a kivitelezést végző vállalkozó, vagy a saját kivitelezés esetében az ingatlan tulajdonosa felel.
Itt is felhívjuk a kivitelezést végző vállalkozók, illetve az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az esetleges szakszerűtlen kivitelezés a későbbi üzemeltetés során problémát okozhat!
Például:
- veszélyezteti a környező épületek állagát (épület-, illetve burkolatsüllyedések fordulhatnak elő)
- bűzképződést és dugulást okozhat a szennyvízrendszerben

A hibásan kivitelezett házi szennyvízcsatorna utólagos javítása jelentős többletköltséget okozhat az ingatlan tulajdonosának.
Az idegen vizek (például talajvíz, csapadékvíz) szennyvízcsatorna-rendszerbe történő bejutását meg kell akadályozni, tehát a rendszerhez való csatlakozás során kiemelt figyelmet kell fordítani az elkészült házi szennyvízcsatorna megfelelő vízzáróságára.
Az idegen vizek illegális bekötése szabálysértési eljárást von maga után!
5. A házi szennyvízcsatorna üzembe helyezésével az ingatlan tulajdonosának szolgáltatási szerződéskötési kötelezettsége keletkezik a Szolgáltatóval (Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.). A szolgáltatási szerződést a szolgáltató fogja megküldeni az érintetteknek.

A folyamatban lévő munkavégzéssel kapcsolatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közterületek állapotáról a beruházás megkezdése előtt kamerás állapotrögzítő felvétel készült. A munkálatok befejezését követően a kivitelezést végző vállalkozók szakaszosan elvégzik az eredeti állapot helyreállítását.
A kivitelezéssel kapcsolatosan bővebb információ – igénybejelentések módja, várható kivitelezési költségek, műszaki követelmények – a Fegyverneki Hírmondó következő, márciusi számában jelenik meg.
A munkálatok időtartamára kérjük a Tisztelt Lakosság szíves türelmét!

Fegyvernek, 2014. január 20.

Fegyvernek Város Önkormányzat

Share/Save

Oldalak