Orvosi Rendelő

Egészségügyi ellátás
A településen járó beteg ellátás működik, három háziorvosi, két gyermekorvosi, két fogorvosi és négy védőnői körzettel. Ez a környék ellátottságához képest jónak mondható. A hétvégi ügyeleti ellátást társult formában oldja meg a település. A településen két gyógyszertár működik, mely ellátja Örményes és Tiszabő községeket is. A település földrajzi elhelyezkedéséből és az egészségügyi infrastruktúra (fizikai, humán) fejlettségéből adódóan mikrotérségi szerepet tölt be és ez a jövőben erősödni fog.
Egészségügyi ellátás története:
A település mindig nagy figyelmet fordított az orvosi ellátás zavartalan biztosítására, az egészségügyi rendszer minőségi működtetésére.
Már 1906-ban egy községi orvosa, egy gyógyszerésze és egy községi bábája volt a településnek.
1925-ben egy körzeti orvos, két magánorvos, három községi és egy magánbába látta el a lakosságot.
1953-ban megérkezett a második körzeti orvos, majd 1989. július 1-jén a harmadik.
A szakorvosi teendők ellátása területén alapvető változások következtek be a fogszakorvosi és a gyermekorvosi ellátás területein.
1968- 2006. december 31-ig 1 fő dolgozott fogszakorvosként a településen.
1945-től van védőnői ellátás a településen. Kezdetben 2 fő, majd 1996-tól három fő teljesítette az ellátást.
1990-ben három körzeti orvos, egy gyermekorvos, 2 fogorvos és három védőnő látta el a lakosokat.
2000.02.15-től 2 gyermekorvos, 2005-től három területi védőnő és egy iskolavédőnő dolgozott a rendelőben.
2015-től 3 fő háziorvos, 1 fő gyermekorvos, 4 fő védőnő látta el feladatait. 2016-tól pedig már 2 főre bővült a fogorvosok száma.
Tárgyi feltételek
A tárgyi feltételek alapjaiban változtak meg.
1945-1960-ig az orvosi rendelés a szolgálati lakásoknál kialakított rendelőkben történt. 1959-től orvosi rendelőben, majd1968. december 22-én megtörtént az új 6 munkahelyes orvosi rendelő használatba vétele.
Elhelyezést nyert:
3 fő általános orvos
1 fő fogorvos
1 fő 2,5 órás napi rendelési idővel gyermek szakorvos.
1969-ben Fegyvernek Szapárfalu térségben is megépült az orvosi rendelő.
1986-ban a régi rendelőhöz kapcsoltan megépült az új korszerűen felszerelt épületszárny, melyben helyet kapott:
2 fogorvos rendelő
1 gyermek szakorvosi rendelő
1 laboratóriumi helyiség.
Fejlesztések
Az Észak-Alföldi Operatív program 4.1.2/A-2008-0011 számú pályázati projekt 2009. október 28-án kezdődött és 2010. június 25-én zárult, mely tartalmazta a fegyverneki Központi Orvosi Rendelő bővítését, rekonstrukcióját, komplett akadály mentesítését, valamint orvosi műszerek, eszközök beszerzését. A bővített Orvosi Rendelőben helyet kapott 2 új házi gyermekorvosi rendelő, egy gazdasági iroda, pince és kazán helyiség, valamint ügyeleti rendelő, orvosi -, asszisztensi- és gépkocsivezetői szoba.
A rendelő hasznos alapterülete a bővítést követően 679 m2 lett, ebből a régi épületrész 383 m2, az új (fogászat és védőnők épülete) földszinti része 166 m2, emelet 130 m2.
A pályázat legfontosabb célja az alapellátás keretein belül a gyógyítás betegellátás szakmai színvonalának emelése volt.
Ellátotti létszám alakulása
Az orvosi rendelőben az egészségügyi alapellátást - mint kötelező önkormányzati feladatot - vállalkozó orvosok, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók végzik.
Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat működik.
Az iskola-egészségügyi ellátást iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából látják el.
Az intézményben foglalkozás- egészségügyi szolgáltatást végez a Salus-Med 2000. Egészségügyi Szolgáltató Bt. keretein belül Dr. Tóth Sarolta az Orvosi Rendelővel kötött megállapodás alapján.
Az összevont háziorvosi ügyelet
Az ügyeleti szolgálatban résztvevő háziorvosok az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint vesznek részt. Összevont ügyeleti szolgálat működik Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda és Tiszaroff települések ellátásával. Az ellátandó lakosságszám megközelítőleg 11.213 fő. Az ügyeleti időben hétköznap rendelési időn kívül, ünnepnapokon és hétvégeken a nap 24 órájában elérhető a szakszerű orvosi ellátás. Az ügyeletben 5 fő háziorvos, 3 fő asszisztens és 5 fő gépkocsivezető vesz részt
Az elmúlt évtizedek alapján megállapíthatjuk, hogy jelentős fejlődésen ment keresztül az egészségügyi ellátás településünkön. 

Intézményvezető: Négyesiné Cseh Anikó

Cím: 5231 Fegyvernek,Szent Erzsébet út 128/A.

Központ: 56/556-321

  • 1. sz. körzet háziorvosa: Dr. Fucskó Csilla 56/556-032
  • 2. sz. körzet háziorvosa: Dr. Tóth Sarolta 56/556-030
  • 3. sz. körzet: Dr. Landgraf József 56/556-031
  • Gyermekorvos: Dr. Kukszova Valentyina 56/556-034
  • 1. sz. fogorvosi körzet: Dr. Erdei Márta 56/556-035
  • 2. sz. fogorvosi körzet: Dr. Behnam Nazem 56/556-036
  • Védőnők: 56-556-037
  • Négyesiné Cseh Anikó intézményvezető: 56/556-321
  • Ügyelet: 56/556-038 és 20/388-9787

Működési engedély (pdf)

Hétköznap 11:00 óra után az ügyeletes orvos a 06-20/388-9787-es telefonszámon hívható.
Hétvégén az ügyeletes orvos a következő képpen hívható: 56/556-038 vagy a 06-20/388-9787-es telefonszám hívásával.

Share/Save