Tüdõszûrés

Értesítjük Fegyvernek Nagyközség lakosságát, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Tüdõgondozó Intézete a fertõzõ betegségek és járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998.(VI.03.) NM rendelet 19. §-a alapján 2007. augusztus 21 és szeptember 6. között a Mûvelõdési Házban idõszakos tüdõszûrõ vizsgálatot tart, 14 éves kortól a végsõ korhatárig.

Utcanév változás kezdeményezésérõl

Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából Seregély István egri érsek levélben kérte, hogy a települések vizsgálják meg a lehetõségét „Szent Erzsébet” utca elnevezésének. Az 1990-es évek elején már volt egy kezdeményezés településünkön a Felszabadulás út nevének „Erzsébet út”-ra történõ megváltozatására, de ez nem járt eredménnyel.

Forgalomba helyezési eljárás megindításáról és helyszíni szemlérõl

Észak-alföldi Regionális Igazgatósága KA/223/21/2007. SZ. HIRDETMÉNY forgalomba helyezési eljárás megindításáról és helyszíni szemlérõlA közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi 1. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelõen, a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 29. § (6) és (7) bekezdései alapján értesítem az érintett ügyfeleket, hogy hatóságomnál az alábbi közigazgatási hatósági eljárás indult:

Hasznos tanácsok kánikula idejére

Általános tudnivalók{nomultithumb} Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, viszonylag hûvösben, besötétített szobában! Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár többször is! Alkalmazzunk mentolos törlõkendõt arcunk, karjaink felfrissítésére. Forró nyári napokon az idõsebbek ne a legmelegebb órákra idõzítsék a piaci bevásárlást! Lehetõleg éjjel szellõztessünk! Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (például kutyát) zárt, szellõzés nélküli parkoló autóban! Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal mûködõ sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak. Korlátozza a szabadlevegõn való tartózkodást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22 óráig)! Árnyékos helyen próbáljon pihenni napközben! Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg a szervezet lehûl, és ismét visszatérhet a kánikulába. Csökkentse a fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor végezze a nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti órákban kezdje el a befõzést, azt is állandó szellõztetés mellett! A hajzuhataggal rendelkezõk fonják varkocsba a hajukat, vagy kreáljanak kontyot belõle. Így nem fog beizzadni, s a hát is szellõzhet. Fagyizáskor lehetõleg a gyümölcsfagyikat válasszuk (citrom). Fanyar, savanykás ízük kellemesen hûsítõ hatású, nem is szólva az egészségügyi elõnyökrõl.

Haltelepítés és horgászati tilalom

HALTELEPÍTÉS!!!! Fegyverneki
Vízmû részérõl tájékoztatjuk a horgászokat, hogy az Alsóréti Holt-Tisza
2-es, 3-as, 4-es, 5-ös holtágainak haltelepítése az alábbi napokon
történik:35 mázsa háromnyaras (piaci) ponty:

  • 2007. július 12 . (csütörtök)
  • 2007. július 13. (péntek)

A haltelepítések mindenki számára nyilvánosak, ezért az érdeklõdõket szeretettel várjuk a vízparton. A
telepítéssel kapcsolatban bõvebb információ a Fegyverneki Vízmû
irodájában (Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) vagy az 56-556-018-as
telefonszámon kérhetõ. HORGÁSZATI TILALOM ! A
Fegyverneki Vízmû a háromnyaras ponty telepítése miatt az Alsóréti
Holt-Tisza egész területére 2007. július 12. (csütörtök) napjától 2007.
július 14. (szombat) reggel 7.00 óráig általános horgászati tilalmat
rendel el! A vízterületen fenti idõpontig mindennemû horgászati
tevékenység folytatása tilos!   Fegyverneki Vízmû

Virágzó Tisza Napja 2007

A háromnapos rendezvényre idén július 22-24 között került sor a településen. Már pénteken este kezdetét vette a mára már az egész kistérséget megmozgató mulattság. A péntek a fiatalok napja volt, hiszen a helyi zenekok (SWAY, ZUHATAG, DOGS) léptek színpadra. Hajnalig tartó koncertekre rengetegen látogattak le a Holt-Tisza partra. A szombati nap a legkisebbek I. Virágzó Tisza Kupa meghívásos kispályás labdarúgó tornájával kezdõdött. Az idõjárás is kegyeibe fogadta a labdarúgó palántákat, így ez a remek torna úgymond bemelegítõje volt az esti felvonulásnak, mely kora este a Dobó-térrõl indult. Itt a kíváncsiskodók elõbb a gödöllõi Magyar Dámalovas Egyesület két tagjának bemutatóját tekinthették meg. A múlt századi ruhába öltözött hölgyek - a kornak megfelelõ - nõi nyeregben ültek és úgy vezették négylábú táncosaikat.

Elkészültek a Kistérségi Cselekvési Tervek

Az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM)
közremûködésével az ország összes
kistérségében elkészítették
a Kistérségi Cselekvési Terveket.

Az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium kiemelt
feladatának tekinti, hogy a kistérségek a
fejlesztési projektjeikhez az Új Magyarország
Fejlesztési Terv operatív programjaiból elegendõ
forráshoz jussanak. Dr. Lamperth Mónika ennek érdekében
elsõ lépésként felkérte a többcélú
kistérségi társulások elnökeit, hogy
készítsék el kistérségük
cselevési tervét.

2007. június 20-ig
az ország valamennyi kistérségében
elkészültek a tervek, valamint a kistérségek
által támogatni javasolt projektek listái. A
listákon szereplõ projekteket az ÖTM szakemberei
megvizsgálták, és a napokban beazonosítják,
hogy az egyes fejlesztések mely operatív programból
finanszírozhatók.

Dr. Lamperth Mónika
rendelkezése szerint a beazonosított projekteket Dr.
Szaló Péter szakállamtitkár megküldi
az operatív program irányító hatóságainak
annak érdekében, hogy a jelenlegi és jövõbeni
akciótervek elkészítésekor a kistérségi
társulások által támogatott projekteket,
illetve azok forrásigényét vegyék
figyelembe.

ÖNKORMÁNYZATI
ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Sajtó- és
Kommunikációs Fõosztály

Angolkert Otthon bõvítése

2007. április 1-tõl kezdõdõen a JNSZ Megyei Önkormányzat fegyverneki Angolkert Idõsek Otthona beolvasztásra került a törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézményébe. A közös intézmény a fegyverneki egység korábbi „fantázianevét”, az Angolkert Otthon nevet viseli.
A társadalom elöregedésének további fokozódása, valamint a gyermekvédelmi szakellátás korszerûsítése nyomán 2006. évben az utolsó gyermek is elkerült Fegyvernekrõl. Ekkor megkezdõdött a megüresedett gyermekotthoni épületszárny átalakítása idõsek fogadására. Itt újabb 28 férõhely kialakítására volt lehetõség.

Az átalakításhoz az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács nyújtott 15 millió Ft pályázati támogatást, melyet a megyei önkormányzat további 7,5 millió Ft saját erõvel egészített ki.
A kibõvített, felújított intézményt Kovács Sándor alelnök adta át június 25-én 1400 órakor 

Lezárult a kistérségi reform elsõ szakasza

Teljessé vált a többcélú kistérségi társulások országos lefedettsége, miután 2007. június 11-én megalakult a jelenleg lehetséges 166 kistérség közül az utolsóban – a kiskunfélegyházi kistérségben – is a többcélú kistérségi társulás.A kistérségi társulások közmegelégedésre mûködõ rendszere Dr. Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter kezdeményezésére jött létre. A miniszter álláspontja szerint a kistérségi társulások rendszere a közigazgatási-önkormányzati reform alappillére lett, amely lehetõvé teszi a közigazgatási rendszer mikroszintû fejlesztését. A többcélú társulások rendszere beváltotta a szakértõk várakozásait és az önkormányzati érdekszövetségek is elismerõen szóltak róla.  

Meterológiai elõrejelzés

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat az alábbi riasztást adta ki: Narancs riasztás az Észak-Alföldi régióra:Szórványosan számíthatunk zivatarok kialakulására (kezdetben Sz.Sz.B. megyében és Hajdú-B. megye északi felén késõbb másutt is.) Néhol heves zivatar is elõfordul, amit lokálisan nagy mennyiségû csapadék (30-60 mm), jégesõ (jégátmérõ legalább 2 cm), és viharos (60-90 km/h) szélkísérhet.

Oldalak