Országos Diák-Gulyásfesztivál 2009.

A május 16-i VI. Országos Diák-Gulyásfesztiválon 84 versenyző csapat készítette a gulyást. Nem írhatom, hogy 84 bográcsban főtt az étel, mert több versenyző csapat többféle étek készítésébe is kezdett. A versenyzőkön kívül 12 csapat főzött versenyen kívül, saját örömére. Emellett a színpadon 8 és 16 óra között folyamatosan találtak látnivalót azok, akik a főzésben, vagy a kóstolásban elfáradtak. A rendezvény képei a http://kep.tar.hu/diak-gulyasfesztival és a http://kep.tar.hu/diakgulyasfesztiva2 oldalakon találhatók meg. Az eredménylistát letöltheti innen.- Tűhegyi Julianna

Az ÁNTSZ országos felmérése

Az ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központja 2009. május 25. és 2009. június 20. között országos reprezentatív adatfelvételt végez a lakosság egészségi állapotára vonatkozóan. Kihasználva az internet adta lehetőségeket, a lakosságot – 196 000 fő – levélben keresték meg azzal, hogy a kérdőívet töltse ki az interneten. A kérdőív az alábbi helyen található meg: www.olef.oszmk.hu.A felmérés, tekintettel arra, hogy kistérségi szinten reprezentatív, nagyon jó képet fog adni alakosság egészségi állapotáról, egészségügyi ellátásáról, egészségmagatartásáról. Tekintettel arra, hogy minden településről csak néhány főt kérdeznek meg, fontos, hogy ők válaszoljanak. Az így nyert adatokra, elemzésre alapozva lehet pályázni a lakosság egészségi állapotának javítására, megelőzési programokra. Az így elkészült felmérés lehetőséget nyújt arra is, hogy a későbbiekben ugyanezzel a módszerrel mérni lehessen majd egyes megelőzési programok hatékonyságát.Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy aki a felméréssel kapcsolatban kapott levelet, a benne foglalt kód segítségével töltse ki a kérdőívet.

Meghívó a sajtótájékoztatóra

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009. április 21– én – 14:00 órai kezdettel „Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpont rehabilitációja” című projekttel kapcsolatosan munkaterület átadással egybekötött sajtótájékoztatót és helyszíni bejárást tart, melyre tisztelettel meghívom.Helye: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.Fegyvernek, 2009. április 14.-Huber Ferenc--polgármester-

Unoka-nagyszülő informatikai verseny

A fegyverneki Könyvtár is helyet ad a IX. Unoka-Nagyszülő Informatikai verseny elődöntőinek. Természetesen, ahol van otthon internet, ott is benevezhetnek, de ha közösségi helyen regisztrálnak, az többletpontot jelent részükre.A verseny célja kettős:

  • A családon belül a különböző korosztályok közös versenyzésével közelebb kerülnek egymáshoz a nagyszülők és az unokák.
  • Az idősebbek is ráébrednek arra, hogy a kapcsolattartásnak is eszköze lehet a számítógép.

Kapcsolódó letölthető dokumentumok: plakát és szabályzat.Az elődöntőket április 30-án le kell zárni, ezért a jelentkezéseket nem lehet sokáig halogatni.

A Fegyverneki Katolikus Karitász eseményeiről

Csoportunk egy hetes nyári tábort szervez (2009. július 20-25.)  az Árpád-házi Szent Erzsébet közösségi házban szociálisan rászoruló gyerekek részére. A résztvevők névsora már kialakult, örültek a felkínált lehetőségnek. Ehhez  a programhoz Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete 75.000 Ft anyagi támogatást nyújt, melyet ezúton megköszönünk. A térítési díj napi 500 Ft/fő.A fegyverneki egyházközséghez tartozó tiszagyendai plébánián egy hetes nyári tábort szervezünk erdélyi gyerekeknek. Ezek a gyerekek Böjte Csaba Ferences rendi szerzetes által létrehozott intézményrendszer lakói. Árvák, utcagyerekek nagyon szegény családi körből kerülnek az otthonokba.Ezt a programot önerőből és adományokból kívánjuk megvalósítani. Kérjük, akinek lehetősége engedi, nyújtson támogatást. Az adományokat a Fegyverneki Római Katolikus Egyházközség: 69300114-10015799 számú számlájára várjuk. Személyesen Leblanc Lajosnénál a Papírboltban is lehetőség van a támogatás átadására. Mind a két táborhoz önkéntes segítők jelentkezését várjuk.Bízunk benne, hogy felhívásunk meghallgatásra méltó, és lelkes támogatókra találunk.

Villamos távvezeték karbantartása

Az Országos Villamostávvezeték Zrt. az Országhatár (Vinyica) - Albertirsa 750 kV-os távvezetéken 2009. áprilistól október hóig karbantartási, felújítási munkát végez, amely érinti Fegyvernek közigazgatási területét is.A munkálatokat az üzemelő távvezetéken vezetékjog alapján végzik. A terepen való mozgás során a gépek esetlegesen taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját kártalanítás illeti meg. Kártalanítási igényüket a károsodott ingatlanok használói a területen jelen lévő építésvezetőnek személyesen, vagy levélben jelenthetik be a következő címen:Országos Villamostávvezeték Zrt.1158 Budapest, Körvasút sor 105.

Fotókiállítás

Baunok Rita fotóművész második önálló fegyverneki kiállítását 2009. április 24-től május 8-ig rendezzük meg. A kiállítás helye: a Művelődési Ház kiállítóterme, Fegyvernek, Felszabadulás út 184. Telefon: 56/481-028A kiállítás a megnyitót követő két hétben az alábbiak szerint tekinthető meg:

  • Hétfő: 8-16-ig
  • Kedd: 8-13-ig és 17-19ig
  • Szerda: 8-19-ig
  • Csütörtök: 8-14-ig
  • Péntek: 12-16-ig

A kiállítás megnyitóját 2009. április 24-én 17 órakor a művész jelenlétében tartjuk, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Megnyitja: Görög Gábor, a Baldácsy Művészeti Egyesület elnöke.Baunok Rita Fegyverneken töltötte gyermekkorát, szülei ma is a település lakói. Fényképezni mindig szeretett, de a fotóművész diplomáját az USA-ban szerezte meg. Műveiről a honlapján is tájékozódhatnak: www.ritabaunok.com.

Rajtra kész a Jászkun kapitányok nyomában pályázat

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, valamint 11 helyi önkormányzat a résztvevője annak a versenyképes turisztikai attrakció életre hívását célzó pályázatnak, amelynek 2. körben történő benyújtása kapcsán tegnap írták alá a - megvalósítás iránti elkötelezettséget kinyilvánító - zárónyilatkozatot az érintett partnerek a Megyeházán. A pályázatot benyújtó megyei önkormányzat  részéről Fejér Andor elnök és Búsi Lajos alelnök  látta el kézjegyével a dokumentumot.

Fegyvernek orvosi rendelő rekonstrukciója és bővítése pályázat

{nomultithumb}Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának „Fegyvernek orvosi rendelő rekonstrukciója és bővítése című” ÉAOP-4.1.2/A-2008-0011 számú pályázatát az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek találta.

A projekt fontosabb adatai:

  • A beruházás összköltsége: 79.195 eFt
  • ÉAOP támogatás: 69.624 eFt
  • Saját erő: 9.571 eFt

Oldalak