Pályázati kiírás: Kistérségi Iroda irodavezetői állásra

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kistérségi Iroda irodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: Az irodavezetői kinevezés 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126. 4.

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága Fegyvernek településen a KSH elnöke által 2010. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez. A felvételek nyilvántartási száma, neve:

  • 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
  • 1711 Időmérleg felvétel
  • 1942 A lakosság utazási szokásai

Az adatgyűjtéseket hivatalos megbízással rendelkező, igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok hajtják végre. Az adatfelvételek reprezentatívak, vagyis véletlenszerű kiválasztás során kerülnek kijelölésre a címek. A kapott információkat a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvényben, illetve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően bizalmasan kezeljük, azok közzé tételére aggregált, vagyis azonosításra alkalmatlan módon kerül sor.
A 06-52-529-867, 06-52-529-848 telefonszámokon munkatársaink készséggel adnak tájékoztatást a lakosság részére.

- Malakucziné Póka Mária igazgató s.k. -

Ösztöndíjjal ösztönzik a szakmunkástanulókat

Elengedhetetlen a szakképzésben érdekeltek naprakész informálása

Másfél éve végzi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei TISZK ( Térségi Integrált Szakképző Központ) a megye szakképzésével kapcsolatos koordinatív, szervező tevékenységét. A szervezet munkájáról  számolt be ma a sajtó képviselőinek jelenlétében Ferenczné Teleky Éva, a társulási tanács elnöke és Szűcs Gyula, igazgató Szolnokon. Elmondták, hogy eredményes munkájuk elengedhetetlen feltétele, hogy a szakképzésben érintettek folyamatos, hiteles, naprakész információhoz jussanak.

Felhívás

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata felhívja Fegyvernek lakosságának és a helyi szervezeteknek a  figyelmét arra, hogy a Fegyvernek 079/4, 079/7-12, 082/10-11, 082/13 és 083 helyrajzi számú földterületeken módosítja a Településrendezési Tervét. A rendezés alá vont terület lehatárolása, a rendezés célja és várható hatása 2009. december 22. és 2010. január 22. között a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Fegyvernek Nagyközség honlapján megtekinthető.
Ez idő alatt az érintettek: a lakosság és a helyi szervezetek az 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§ (2) bek. a) pontja szerint a módosítással kapcsolatos véleményüket írásban a város polgármesterének címezve a főépítészhez nyújthatják be.

Tájékoztató

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat MÓRA FERENC TAGINTÉZMÉNYE támogatására alapítványt hoztak létre. Elnevezése:
TEHETSÉGEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18842652-1-16

Célja: A Móra Ferenc Tagintézmény hátrányos helyzetű, rászoruló 5-8. osztályos tanulóinak magas szintű szellemi nevelésének elősegítése, továbbtanulásra való felkészítése.
Kérjük, hogy az adója 1 %-ával támogassa az alapítványt kitűzött céljának megvalósításában.
-Az alapítvány Kuratóriuma-
 

Tovább közlekedik a próbajárat

A Jászkun Volán Zrt. 2009. december 14-től (hétfő) 2225-kor próbajáratot indított Törökszentmiklósról Fegyvernek-Tiszaroffra, amely bevárja a Szolnokról 2220-kor érkező járatot. A próbajárat előzetesen 3 hétig közlekedett volna és a kihasználtság függvényében dönttöttek volna a véglegesítésről. Az önkormányzat a lakossság kérésére kérvényezte a Jászkun Volán Zrt.-től a járat meghosszabbítását (1. sz. melléklet). Kérésünkre a járatot határozatlan ideig közlekedtetik, az utazási igény minél teljesebb megismerése céljából (2. sz. melléklet).
 
Mellékletek:
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
2010-es Volán menetrend

Gazdálkodók figyelmébe

Ez évtől változik a nitrát direktíva adatszolgáltatási rendszere, az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet szerint.
A főbb változások:

  • A nyilvántartásra és adatszolgáltatásra kötelezettek köre kibővült a nitrátérzékeny területeken kívüli, árutermelési célú állattartókkal.
  • A rendszer áttér a naptári  évről a gazdasági évet felölelő (előző év szeptember 1 - tárgyév  augusztus 31.) adatszolgáltatási kötelezettségre.
  • Az adatlapok beküldési határideje: a gazdasági évet követő december 31. (cím: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MGSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.)

Az adatlapok letölthetők az agrárinformációs rendszer honlapjáról: www.air.gov.hu.
Bővebb információ kérhető a növény- és talajvédelmi igazgatóság talajvédelmi osztályától az 56/516-810 telefonszámon, vagy személyesen a fenti címen.

Oldalak