Felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő, felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató hallgatók számára ösztöndíjat nyújt a költségvetési rendeletben biztosított keretösszeg erejéig és a pályázati kiírásban foglaltak figyelembevételével.

Meghívó

Szeretettel várunk minden fegyverneki lakost komposztálást népszerűsítő projektünk záró rendezvényére! Háztartásonként egy darab komposztládát oszt a Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány Fegyvernek lakosai körében.
Időpont:

 • 2010. október 16. 13:00-18:00
 • 2010. október 17. 10:00-18:00

Helyszín:

 • Fegyvernek, Dózsa Gy. Úti CBA - A pék boltja mellett

Programok:

 • Öko-labirintus kicsiknek és nagyoknak
 • Környezetvédelmi előadások
 • Tájékoztató a komposztálásról
 • Ingyenes komposztládák átadása

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
 
További információ:
Kárpáti Rita
Natura Hungarica Közhasznú Alapítvány
Rita.karpati@natura-hungarica.hu
A komposztálásról egyszerűen (letölthető tájékoztató)

Elhunyt Fehér Ákos református lelkipásztor

Mély megrendüléssel vettük tudomásul, hogy életének 90. évében elhunyt Fehér Ákos református lelkipásztor.
Végső búcsút vehetünk tőle, 2010. szeptember 19-én (vasárnap) 830 órakor kezdődő Istentiszteleten. Temetése a debreceni nagytemetőben lesz, 2010. szeptember 20-án (hétfő) 11 órakor.
Emlékét sokáig megőrizzük, Nyugodjon Békében!

Amit a mezőgazdasági kárenyhítésről tudni érdemes

Jogos kérdések a rendkívüli időjárás miatt
A mezőgazdasággal foglalkozó embernél reménykedőbb nincsen. Minden évet, minden vetést úgy kezd el, hogy reménykedik: talán majd idén jobb lesz. Jobb az időjárás, jobbak a felvásárlási árak, a növény- és állategészségügyi helyzet stb. Olykor nem csalatkozik, de mintha mostanság többször igen, mint nem.
A tavalyi év kimondottan aszályos volt a növénytermesztés szempontjából. Év végére azonban, az időjárás csapadékosabbra fordult, amelyet a talaj felső 1,5 méteres rétege még képes volt  befogadni. A lefolyástalan területeken már ekkor megjelent a belvíz de a területek többségénél elvégezhetőek voltak a tavaszi munkák. Május közepén még ígéretesnek mutatkozott a határ, majd a május végétől, június első napjáig tartó esőzés alkalmával lezúduló nagy  mennyiségű intenzív esőzés súlyos helyzetet eredményezett. A talajok felső rétege telítetté vált.
Jött a jég a szél, iszapfolyamok, árvizek, belvizek, és szinte minden, ami a gazdák reményeit aláássa.
Jogosan merülnek fel tehát a kérdések minden gazdálkodóban: van-e segítség és van-e bejelentési lehetőség? Ezekről lesz szó a következőkben.

Távvezeték átépítése

Tárgy: Karcag-Kisújszállás I. 22 Kv-os távvezeték átépítése a 106 sz. és 2515 sz. oszlopkapcsolók között
Tájékoztatjuk a tárgyban megnevezett vezeték hatásterületén lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit, hogy az E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen Kossuth u. 41.) kérelmére a targyban megnevezett közcélú vezeték építése ügyében VE-3833(5853)/10 sz határozat született.

Tüdőszűrés

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tüdőszűrés első napja 2010. augusztus 23. (hétfő). A szűrés utolsó napja 2010. szeptember 6.
Szűrési idő:

 • Hétfő: 12-17 óráig
 • Kedd: 8-13 óráig
 • Szerda: 12-17 óráig
 • Csütörtök: 8-13 óráig
 • Péntek: 8-13 óráig
 • 2010 szeptember 6-án: 12-16 óráig

Parlagfű elleni védekezés

TÁJÉKOZTATÓ

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal ezúton is tájékoztatja a termőföldek tulajdonosait és használóit, hogy 2010. június 30-án letelt az a határidő, ameddig a földhasználó - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében - köteles volt a parlagfű elleni védekezést megtenni, vagyis az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni. A földhivatalok 2010.07.01-én megkezdik a fenti kötelezettség betartásának ellenőrzését, a települések külterületén.
A parlagfűvel fertőzött területek helyszíni ellenőrzését a földhivatal munkatársai lehetőség szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságának növényvédelmi felügyelőivel közösen végzik. A helyszíni ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyv készül, mely alapját képezi a további intézkedéseknek.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságának feladata, hogy a parlagfűvel fertőzött területen a közérdekű védekezést elrendelje.

A parlagfűvel fertőzött területeket jelző lakossági bejelentések helyszíni ellenőrzése minden esetben megtörténik.
A levélben megküldött, nevet, címet, terület megjelölést tartalmazó lakossági bejelentéseket külterületi földek esetén a körzeti földhivatalok fogadják. A belterületi parlagfüves területek bejelentése esetén az önkormányzat jegyzője jár el.

Felhívjuk a földhasználók figyelmét arra is, hogy a parlagfű elleni védekezés részeként a parlagfű-mentességet a vegetációs időszak végéig fenn kell tartaniuk.
 
Szolnok, 2010. július
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal

Változik a Polgármesteri Hivatal munkaideje és ügyfélfogadási ideje

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2010. (VI.22.) sz. határozata alapján a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal munkaideje és ügyfélfogadási ideje 2010. július 1-től az alábbira változik:

Oldalak