Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

Fegyverneken 4 óvoda működik: Szapárfalui Óvoda, Újtelepi Óvoda, Központi Óvoda, Annaházi Óvoda. A 4 óvoda 11 csoportban fogadja az óvodás korú gyermekeket. Összesen 253 gyermek nevelését 20 óvodapedagógus végzi. Munkájukat 3 pedagógiai asszisztens, 11 dajka és 3 fő gazdasági dolgozó segíti.
A Bölcsőde 10 férőhelyes. 2 gondozónő és 1 dajka látja el a kicsik gondozását.
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde alaptevékenységei közé tartozik az óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, a gyógypedagógiai ellátás, a többi gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek ellátása, óvodai fejlesztő program működtetése.

Az óvoda rövid története

Az óvoda története a XIX századra nyúlik vissza. 1890-ben jegyzik az első óvodai csoportot, amely az akkori „vaskeresztes” iskolában működött – egy csoporttal. Ezt az óvodai csoportot óvó bácsi vezette.
Nevelőmunkáról ez idő tájt nem beszéltek – feladata a gyermekmegőrzés volt. Az első Kisdedóvó az Annaházi településrészen – és Közép-Fegyverneken épült 1896-ban. Ezek az óvodák egészen az 50-es évek elejéig 1-1 csoporttal működtek, 50-70 gyermek járt a csoportokba.
A település déli részén az 1920-as évek végén ún. „menedékházak” funkcionáltak óvodaként. Az óvodáknak helyet adó épületek 1920-1930-as években épültek, nem óvodai funkcióval,  jelenlegi állapotuk többszöri átépítéssel jött létre.
Fejlődésük  az 50-es évek végén indultak el, a jelenlegi arculatukat az 1970-es években kapták.
Az óvodák szervezeti összevonása 1982-ben történt, amikor a szakmai önállóság mellé a bérgazdálkodási jogkört is megkapták.
1991-ben a fenntartó önkormányzat önállóan működő, és gazdálkodó költségvetési szervvé nevezte ki az intézményt.
2000 után folyamatosan szépültek és újultak meg az eredeti épületek, amelyek korszerűsítéssel az EU normák és előírásoknak megfelelően kerültek felújításra.
2008. január 1-től egy bölcsődei csoport indult, amely szakmai önállóságát megtartva az óvodai telephelyeként működik: 10 férőhellyel - jelenleg 12 gyermek veszi igénybe a jól felszerelt helyiségeket és udvart.  
Napjainkban az óvodák megfelelő komforttal rendelkeznek, tiszta-esztétikus, külső-belső környezet biztosítja a gyermekek fejlődését.
Minden munkakörben az előírt végzettséggel rendelkeznek a dolgozók. Fokozatosan nő a szakdiplomával rendelkező óvodapedagógusok száma, ami a nevelőmunka minőségi végrehajtását szolgálja, valamint csak olyan egyéb szolgáltatást vállal, amihez a saját szakember hálózatot biztosítani tudja.(zenei előkészítő, gyermektánc-néptánc, ovi-torna, vízhez szokatás-úszás előkészítés,  fejlesztőpedagógia, logopédia)

Nevelőmunkánk célja: 

A nevelőmunka alapvető célja olyan gyermekek nevelése, akik megtanulnak együttműködni, alkalmazkodni, megfelelően kommunikálni. Célunk, hogy váljanak olyan fiatalokká, akik szeretik a természetet, kötődnek a településükhöz, jól tájékozódnak a környezetükben, legyenek nyitottak az újra, befogadóak a szépre, az igényességre.
A” Mi Óvodánk” helyi Óvodai Nevelési program ezekre az elvekre épül. Kiemelt szerepet kap az egészséges életmód-testi nevelés feladatrendszere, a zenei kultúra alapjainak a lerakása, a helyi hagyományok, néphagyományok és szokások ápolása, mese, drámajáték, a tehetséggondozás, a környezet megismerése – környezetkultúra, környezetvédelem és integrált nevelés. A nevelési célok megvalósítását segítik az új innovatív módszerek is: Magyar Mozgáskotta módszer, Okos-kocka módszer alkalmazása.
 

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezető:
Balogh Mihályné
 
Székhelye:
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
 
Telephelyei:
  • Újtelepi Óvoda (Fegyvernek,Szent Erzsébet u. 88.)
  • Bölcsode (Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 88.)
  • Központi Óvoda (Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 144.)
  • Annaházi Óvoda (Fegyvernek, Damjanich u. 107.) 
  • Szapárfalui Óvoda (Fegyvernek, Ady E. u. 53.)
Telefon:
  • Újtelepi Óvoda: 56/481-015
  • Szapárfalui Óvoda: 56/481-013
  • Annaházi Óvoda: 56/481-014
  • Központi Óvoda: 56/481-016
Az óvodák életéről, működéséről a részleteket az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg az érdeklődők: http://tiszaviragovi.ucoz.hu/
 
Share/Save